1930-കളിൽ മരിച്ചവർ: 1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939

1935-ൽ അന്തരിച്ച വ്യക്തികൾ.
ഇതും കാണുക: 1935-ൽ ജനിച്ചവർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1935-ൽ_മരിച്ചവർ&oldid=1718140" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്