ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ

(ഡൈനാമിക്ക് ഹോസ്റ്റ് കൺഫിഗുറേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ പി.സി അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡൈനാമിക് ആയി ഐ.പി. അഡ്രസ് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അഥവാ ഡി.എച്ച്.സി.പി (DHCP). ഇത് RFC 1531 അടിസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യ വേർഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ബൂട്ട് പി (BOOTP) ആണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് 1993 ൽ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ്-ട്രാക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇത് ബൂട്ട്-പി (BOOTP) എന്നപേരിലും അറിയപ്പെട്ടു. 1997 ൽ ഇതിന്റെ ഡി.എച്ച്.സി.പി എന്ന പേരിലുള്ള വേർഷൻ ആർ.എഫ്.സി. 2131 അടിസ്ഥാനമാക്കി പുറത്തിറക്കി. ഇതിന്റെ ചില എക്സ്റ്റൺഷനുകൾ ഐ.പി. വേർഷൻ 6 അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് ആർ.എഫ്.സി. 3315 അടിസ്ഥാ‍നമാക്കിയും പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങി.

റ്റിസിപി/ഐപി യുടെ 5 പാളി മാതൃക
5. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ

ഡീ‌എച്ച്‌സി‌പി · ഡി‌എൻ‌എസ് · എഫ്‌റ്റി‌പി · ഗോഫർ · എച്ച്‌ടിടിപി · ഐ‌മാപ്പ് · ഐആർ‌സി ·എം ജി സി പി ·എൻ‌എൻ‌ടിപി · എക്സ്‌എം‌പി‌പി · പോപ്പ്3 · സിപ്പ് · എസ്‌എം‌ടി‌പി · എസ്‌എൻ‌എം‌പി · എസ്‌‌എസ്‌എച്ച് · ടെൽനെറ്റ് · ആർ‌പിസി · ആർ‌ടി‌പി‌സി · ആർ‌ടി‌എസ്‌പി · റ്റി‌എൽ‌എസ് · എസ്‌ഡി‌പി · സോപ്പ് · ജി‌റ്റി‌പി · എസ്‌റ്റി‌യു‌എൻ · എൻ‌ടി‌പി · റിപ്പ് · ...

4. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ലെയർ

റ്റിസിപി · യൂ‌ഡി‌പി · ഡി‌സി‌സി‌പി · എസ്‌സി‌ടി‌പി · ആർ‌ടി‌പി · ആർ‌എസ്‌വി‌പി · ഐ‌ജി‌എം‌പി · ഐ‌സി‌എം‌പി · ഐ‌സി‌എം‌പി വെർഷൻ 6 ·പി‌പി‌ടി‌പി · ...

3. നെറ്റ്‌വർക്ക്/ഇന്റർനെറ്റ് ലെയർ

ഐ‌പി (ഐ‌പി വെർഷൻ 4 · ഐ.പി. വിലാസം വി6) · ഒ‌എസ്‌പി‌എഫ് · ഐ‌എസ്-ഐ‌എസ് · ബിജിപി · ഐപിസെക്ക് · എ‌ആർ‌പി · ആർഎ‌ആർ‌പി · ...

2. ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ

802.11 · വൈ‌-ഫൈ · വൈമാക്സ് · എ‌റ്റി‌എം · ഡി‌റ്റി‌എം ·റ്റോക്കൺ റിംഗ് · ഈതർനെറ്റ് · എഫ്‌ഡി‌ഡി‌ഐ · ഫ്രെയിം റിലേ · ജിപിആർ‌എസ് · ഇ‌വിഡിഒ · എച്ച്‌എസ്‌പി‌എ · എച്ച്‌ഡി‌എൽ‌സി · പിപിപി · എൽ2റ്റിപി · ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ · ...

1. ഫിസിക്കൽ ലെയർ

ഇതർനെറ്റ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ · മോഡം · പി‌എൽ‌സി · സോനറ്റ്/എസ്‌ഡി‌എച്ച് · ജി.709 · ഒഎഫ്‌ഡി‌എം · ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ · കൊ‌ആക്സിയൽ കേബിൾ · ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ · ...