റൂട്ടിംഗ് ഇൻ‌ഫോർമേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ


റൂട്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ (RIP) ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദൂരം വെക്ടർ റൂട്ടുചെയ്യൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് റൗട്ടിംഗ് മെട്രിക് ആയി ഹോപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉറവിടവും ലക്ഷ്യവും തമ്മിലുള്ള പാതയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഹോപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പരിധി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ലൂപ്പിംഗ് തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു. RIP ന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി എണ്ണം ഹോപ്സ് 15 ആണ്, ഇത് RIP ന് പിന്തുണ നൽകുന്ന നെറ്റ്റ്വർക്കുകളുടെ വലിപ്പം പരിമിതമാക്കുന്നു. ഹോപ്പുകളുടെ എണ്ണം 16 ആണെങ്കിൽ അനന്തമായ ദൂരം ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ റൂട്ട് പരിധിക്ക് പുറത്താണ് എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. തെറ്റായ റൂട്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിനുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ഹോറിയോൺ, റൂട്ട് പോയ്സാൻ, ഹോട്ട്ഡൗൺ എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ RIP നടപ്പിലാക്കുന്നു.

റ്റിസിപി/ഐപി യുടെ 5 പാളി മാതൃക
5. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ

ഡീ‌എച്ച്‌സി‌പി · ഡി‌എൻ‌എസ് · എഫ്‌റ്റി‌പി · ഗോഫർ · എച്ച്‌ടിടിപി · ഐ‌മാപ്പ് · ഐആർ‌സി ·എം ജി സി പി ·എൻ‌എൻ‌ടിപി · എക്സ്‌എം‌പി‌പി · പോപ്പ്3 · സിപ്പ് · എസ്‌എം‌ടി‌പി · എസ്‌എൻ‌എം‌പി · എസ്‌‌എസ്‌എച്ച് · ടെൽനെറ്റ് · ആർ‌പിസി · ആർ‌ടി‌പി‌സി · ആർ‌ടി‌എസ്‌പി · റ്റി‌എൽ‌എസ് · എസ്‌ഡി‌പി · സോപ്പ് · ജി‌റ്റി‌പി · എസ്‌റ്റി‌യു‌എൻ · എൻ‌ടി‌പി · റിപ്പ് · ...

4. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ലെയർ

റ്റിസിപി · യൂ‌ഡി‌പി · ഡി‌സി‌സി‌പി · എസ്‌സി‌ടി‌പി · ആർ‌ടി‌പി · ആർ‌എസ്‌വി‌പി · ഐ‌ജി‌എം‌പി · ഐ‌സി‌എം‌പി · ഐ‌സി‌എം‌പി വെർഷൻ 6 ·പി‌പി‌ടി‌പി · ...

3. നെറ്റ്‌വർക്ക്/ഇന്റർനെറ്റ് ലെയർ

ഐ‌പി (ഐ‌പി വെർഷൻ 4 · ഐ.പി. വിലാസം വി6) · ഒ‌എസ്‌പി‌എഫ് · ഐ‌എസ്-ഐ‌എസ് · ബിജിപി · ഐപിസെക്ക് · എ‌ആർ‌പി · ആർഎ‌ആർ‌പി · ...

2. ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ

802.11 · വൈ‌-ഫൈ · വൈമാക്സ് · എ‌റ്റി‌എം · ഡി‌റ്റി‌എം ·റ്റോക്കൺ റിംഗ് · ഈതർനെറ്റ് · എഫ്‌ഡി‌ഡി‌ഐ · ഫ്രെയിം റിലേ · ജിപിആർ‌എസ് · ഇ‌വിഡിഒ · എച്ച്‌എസ്‌പി‌എ · എച്ച്‌ഡി‌എൽ‌സി · പിപിപി · എൽ2റ്റിപി · ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ · ...

1. ഫിസിക്കൽ ലെയർ

ഇതർനെറ്റ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ · മോഡം · പി‌എൽ‌സി · സോനറ്റ്/എസ്‌ഡി‌എച്ച് · ജി.709 · ഒഎഫ്‌ഡി‌എം · ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ · കൊ‌ആക്സിയൽ കേബിൾ · ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ · ...

ആദ്യം ഓരോ ആർഐപി റൂട്ടറും ഓരോ 30 സെക്കൻഡിലും പൂർണ്ണ അപ്ഡേറ്റുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യകാല വിന്യസങ്ങളിൽ, റൗട്ടിംഗ് ടേബിളുകൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. റൗണ്ടറുകൾ റാൻഡം സമയങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ വലിപ്പം വർധിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ 30 സെക്കന്റിലും ഓരോ ട്രാഫിക്കിലും വലിയ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകാമെന്ന് വ്യക്തമായി. റാൻഡം ആരംഭത്തിന്റെ ഫലമായി, റൂട്ടിംഗ് അപ്ഡേറ്റുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കും, എന്നാൽ ഇത് പ്രായോഗികമായില്ല.സാലി ഫ്ലോയ്ഡും വെൻ ജേക്കബ്സണും 1994[1] ൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്, അപ്ഡേറ്റ് ടൈമറിന്റെ ചെറിയ റാൻഡമൈസേഷൻ കൂടാതെ ടൈമററുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

മിക്ക നെറ്റ്വർക്കിങ് സാഹചര്യങ്ങളിലും, RIG എന്നത് EIGRP, OSPF, IS-IS എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനും സ്കേലബിളിറ്റിയുമൊക്കെ മോശമായതിനാൽ റൗട്ടിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ക്രമീകരിയ്ക്കാന് എളുപ്പമാണ്, കാരണം RIP മറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏതെങ്കിലും പരാമീറ്ററുകൾ ആവശ്യമില്ല.

യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോക്കോൾ (യുഡിപി) അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ ആയി RIP ഉപയോഗിക്കുകയും, റിസർവ് ചെയ്ത പോർട്ട് നമ്പർ 520 [2] അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

പതിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക

റൂട്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ മൂന്ന് പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട്: RIPv1, RIPv2, RIPng.

RIP പതിപ്പ് 1

തിരുത്തുക

RFC 1058 [3] ൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട RIP ന്റെ യഥാർത്ഥ നിർവചനം 1988 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാലാനുസൃതമായ റൗട്ടിങ് അപ്ഡേറ്റുകൾ സബ്നെറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ, വേരിയബിൾ നീളം സബ് -നെറ്റ് മാസ്കുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ (VLSM) ലഭ്യമല്ല. ഈ പരിമിതി ഒരേ ശൃംഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള സബ്നെറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ അസാധ്യമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലാസിലെ എല്ലാ സബ്നെറ്റുകളും ഒരേ വലിപ്പത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റൌട്ടർ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കലിനുള്ള പിന്തുണയും ഇല്ല, വിവിധ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് RIP ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു.

RIP പതിപ്പ് 2

തിരുത്തുക

യഥാർത്ഥ RIP സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ അപര്യാപ്തത കാരണം, RIP പതിപ്പ് 2 (RIPv2) 1993-ൽ വികസിപ്പിക്കുകയും 1998-ൽ [4] അവസാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ സബ്നെറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, അങ്ങനെ ക്ലാസ്ലെസ് ഇന്റർ-ഡൊമെയിൻ റൂട്ടിംഗ് (സിഐഡിആർ) പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള അനുയോജ്യത നിലനിർത്തുന്നതിന്, ഹോപ് സംഖ്യയുടെ 15 എണ്ണം നിലനിർത്തി. RIPv1 സന്ദേശങ്ങളിൽ എല്ലാ Zero പ്രോട്ടോക്കോൾ ഫീൽഡുകളും സറ്വറ് ശരിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, RIPv2- ന് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി പരസ്പരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടു്. കൂടാതെ, ഒരു അനുയോജ്യത സ്വിച്ച് ഫീച്ചർ പിഴ-ധാരാളമായി ഇൻറർഓപ്പറബിളിറ്റി ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു.

റൂട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഹോസ്റ്റുകളിൽ അനാവശ്യമായ ലോഡ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, RIPv2 multicasts എല്ലാ റൂട്ടിങ് ടേബിളിലും 224.0.0.9 എന്ന വിലാസത്തിൽ എല്ലാ റൌട്ടിംഗ് ടേബിളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്രക്ഷേപണം ഉപയോഗിക്കുന്ന RIPv1- ന് എതിരാണ്. Unicast_addressing പ്രത്യേക അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അനുവദനീയമാണ്.

(MD5_) ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കൽ 1997 ൽ നിലവിൽ വന്നു.[5][6]

RIPv2 ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്  STD56 ആണ് ( RFC 2453).

RIP പതിപ്പിൽ Route ടാഗുകളും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. RIP പ്രോട്ടോക്കോളിൽ നിന്നും പഠിച്ച റൗട്ടുകളും മറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച റൗട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കുന്നു.

RFC 2080 [7] ൽ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ RIPng (RIP അടുത്ത തലമുറ), IPv6 പിന്തുണയ്ക്കായി RIPv2 ന്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ്. RIPv2, RIPng എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • IPv6 നെറ്റ്വർക്കിങിനുള്ള പിന്തുണ.
 • RIPv2 RIPv1 അപ്ഡേറ്റുകളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത്, RIPng ഇല്ല. ആ സമയത്ത്, IPv6 റൂട്ടറുകൾ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി IPsec_ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു.
 • RIPv2 ഓരോ റൂട്ട് എൻട്രിയിലേക്കും അടുത്ത ഹോപ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു, RIPng- ന് ഒരു റൂട്ട് എൻട്രികൾക്കുള്ള അടുത്ത ഹോപ്പിന് പ്രത്യേക എൻകോഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്.

മൾട്ടികാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ FF02 :: 9 ഉപയോഗിച്ച്  RIPng UDP_ പോർട്ട്  521- ൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ അയയ്ക്കുന്നു.

RIPv1 ഓപ്പറേഷൻ

തിരുത്തുക

RIP രണ്ട് തരം സന്ദേശങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു.

 1. സന്ദേശം അഭ്യർത്ഥിക്കുക
 2. പ്രതികരണ സന്ദേശം

ഒരു RIP റൂട്ടർ ഓൺലൈനിൽ വരുമ്പോൾ, അതിന്റെ RIP പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ എല്ലാ ഇന്റർഫെയിസുകളിലും ഇത് പ്രക്ഷേപണ സന്ദേശം അയക്കുന്നു. അഭ്യർത്ഥന സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന അയൽറോട്ടർമാർക്കെല്ലാം, അവരുടെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രതികരണ സന്ദേശവുമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ കാലഹരണപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതികരണ സന്ദേശം അയയ്ക്കാം. റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് റൂട്ടർ റൌട്ടിങ് പട്ടികയുടെ ഓരോ എൻട്രിയും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു

 1. ലഭിച്ച എൻട്രിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന റൂട്ട് എൻട്രികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, റൂട്ടർ വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം റൂട്ടിംഗ് പട്ടികയിലേക്ക് റൂട്ട് എൻട്രി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
 2. പൊരുത്തമുള്ള എൻട്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ ഇതിനകം ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഹോപ്പ്_കൌണ്ട്_മെട്രിക് കുറവാണെങ്കിൽ, പുതിയ റൂട്ടിലൂടെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
 3. പൊരുത്തമുള്ള എൻട്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, hop_count_metric കൂടുതൽ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, 16 (അനന്തമായ ഹോപ്) ഹോപ് കണക്കിനെ ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ടിംഗ് എൻട്രി പുതുക്കപ്പെടും. പാക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ റൂട്ടിന് കൈമാറുന്നു. ഒരു ഹോൾഡൗൺ ടൈമർ ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ മറ്റ് റൗട്ടറുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും അവഗണിക്കപ്പെടും. ഹോൾഡൗൺ ടൈമർ കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോഴും റൂട്ടർ അതേ ഉയർന്ന hop_count ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ റൗട്ടിങ് ടേബിളിലേക്ക് മൂല്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ടൈമർ കാലഹരണപ്പെട്ടതിനുശേഷമേ, മറ്റ് റൂട്ടറുകളിലെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ആ റൂട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ടൈമറുകൾ

തിരുത്തുക

റൂട്ടിംഗ് വിവര പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇനിപ്പറയുന്ന ടൈമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:[8]

 • അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ- Update_Timer
 • അസാധു ടൈമർ - Invalid_Timer
 • ഫ്ലഷ് ടൈമർ- Flush_Timer
 •  ഹോൾഡൗൺ ടൈമർ- Holddown_Timer

അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ

തിരുത്തുക

അപ്ഡേറ്റ് ടൈമർ രണ്ടു പ്രതികരണ സന്ദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേളയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി മൂല്യം 30 സെക്കന്റാണ്. പ്രതികരണ സന്ദേശം അതിന്റെ എല്ലാ RIP പ്രാപ്തമാക്കിയ ഇന്റർഫേസിലേക്കും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു.

അസാധു ടൈമർ

തിരുത്തുക

റൗട്ടിങ് ടേബിളിൽ എത്ര കാലത്തേക്ക് ഒരു റൗട്ടിംഗ് എൻട്രി ഉണ്ടാകാമെന്നത് അസാധുവായ ടൈമർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് കാലഹരണപ്പെടൽ ടൈമർ (expiration_timer) എന്നും വിളിക്കുന്നു. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, മൂല്യം 180 സെക്കന്റാണ്. ടൈമർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം റൂട്ടിംഗ് എൻട്രിയുടെ എണ്ണം 16 ആയി നിശ്ചയിക്കപ്പെടും, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്തിച്ചേരാനാകാത്ത വിധം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു

ഫ്ലഷ് ടൈമർ

തിരുത്തുക

റൂട്ടിന് ഇടയിലുള്ള സമയം അസാധുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാനാവാത്തതായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ റൂട്ടിംഗ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എൻട്രി നീക്കംചെയ്യൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് ടൈമർ ആണ്. സ്ഥിരമായി മൂല്യം 240 സെക്കന്റാണ്. അസാധുവായ ടൈമർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 60 സെക്കൻഡ് വലുതാണ് ഇത്. അങ്ങനെ 60 സെക്കന്റുകൾക്ക് റൗട്ടർ എല്ലാ അയൽക്കാരും ഈ unreachable_route_ കുറിച്ച് പരസ്യം ചെയ്യും. അസാധുവായ ടൈമറെക്കാൾ ഉയർന്ന മൂല്യത്തിലേക്ക് ഈ ടൈമർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം.

ഹോൾഡൗൺ ടൈമർ

തിരുത്തുക

താഴ്ന്ന മൂല്യത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന മൂല്യത്തേക്കാൾ hop_count മാറുകയാണെങ്കിൽ, റൂട്ട് എൻട്രി വഴി ഹോൾട് ഡൗൺ ടൈമർ ആരംഭിക്കും. ഇത് വഴി സ്റ്റബിലൈസേഷൻ ലഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് റൌട്ടിംഗ് എൻട്രിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഇത് RFC 1058 ന്റെ ഭാഗമല്ല. ഇത് സിസ്കോ നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. ഈ ടൈമറിന്റെ സ്ഥിര മൂല്യം 180 സെക്കൻഡ് ആണ്.

പരിമിതികൾ

തിരുത്തുക
 • Hop_count 15 കവിയാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും. 
 • മിക്ക RIP നെറ്റ്വർക്കുകളും പരന്നതാണ്. RIP നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ പ്രദേശങ്ങളോ അതിർത്തികളോ ഉള്ള ആശയം ഒന്നുമില്ല (എന്നാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ സാധ്യമാണ്).
 • വേരിയബിൾ ദൈർഘ്യം സബ്നെറ്റ് മാസ്കുകൾക്ക് RIP പതിപ്പ് 1 (ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്) പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
 • RIP- ന് slow_convergence, count_to_infinity[9] പ്രശ്നം ഉണ്ട്.

നടപ്പിലാക്കൽ

തിരുത്തുക
 • Cisco IOS, സിസ്കോ റൗട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ (പതിപ്പ് 1, പതിപ്പ് 2, RIPng എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു)
 • സിസ്കോ നെക്സസ് ഡാറ്റാ സെന്റർ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന Cisco_NX-OS സോഫ്റ്റ്‌വേർ (RIPv1, RIPv2 എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു)
 • Juniper_routers, switches, ഫയർവാളുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Juno_ സോഫ്റ്റ്‌വേർ (RIPv1, RIPv2 എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു)
 • റൗട്ടിംഗും റിമോട്ട് ആക്സസും, ഒരു വിൻഡോസ് സെർവർ സവിശേഷതയിൽ, RIP പിന്തുണ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു
 • Quagga_, ഗ്നു _Zebra അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്യൂട്ട്
 • BIRD, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്യൂട്ട്
 • Zeroshell, സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വേർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റൗട്ടിങ് സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്യൂട്ട്
 • 4.2BSD- ൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച RIP നടപ്പാക്കൽ, FBSD [10], NetBSD [11] എന്നിവയുൾപ്പെടെ പലയിടത്തും അതിജീവിച്ചു.
 • ഓപ്പൺബിഎസ്ഡി പതിപ്പ് 4.1[12] ൽ ഒരു പുതിയ നിർവ്വഹണം അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്തിരിപ്പൻ 4.4 ലാണ് വിരമിച്ചത്.
 • NetGear റൂട്ടറുകൾ സാധാരണയായി RIPv2- ന്റെ [13] രണ്ട് നിർവ്വഹണങ്ങളുടെ ഒരു നിര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു; അവയെ RIP_2M ഉം RIP_2B ഉം ലേബൽ ചെയ്തു. RIP_2M എന്നത് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് RIPv2 ഇംപ്ലിമെൻറാണ് - ഇത് RIPv2, മൾട്ടികാസ്റ്റിങ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാ റവട്ടറുകളും ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം RIP_2B RETV2 പാക്കറ്റുകൾ സബ്നെറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അയയ്ക്കുന്നു - RIPv1 റൗട്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കാത്ത റൂട്ടറുകൾക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.

സമാനമായ പ്രോട്ടോകോളുകൾ

തിരുത്തുക

സിസ്കോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻറീരിയർ ഗേറ്റ്വേ റൂട്ടിങ്ങ് പ്രോട്ടോകോൾ (ഐ ജി ആർ പി) RIP നേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളായിരുന്നു. ദൂരം വെക്റ്റർ റൂട്ടുചെയ്യൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ അതേ അടിസ്ഥാന കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെതാണ് ഇത്. റൈസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഐ ഐ ജി പി യുടെ പിന്തുണയും വിതരണവും സിസ്കോ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇത് പുതുക്കിയ ഇന്റേണൽ ഗേറ്റ്വേ റൂട്ടിങ്ങ് പ്രോട്ടോകോൾ (EIGRP) ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എഐജിആർപി ഇപ്പോഴും ദൂരം വെക്റ്റർ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേ റൌസിംഗ് മെട്രിക്സുകളിൽ മാത്രം ഐ.ജി.ആർ.പി.യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്, കാലതാമസം, ലോഡ്, എം.ടി.യു, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഓരോ റൂട്ടിക്കായി ഒന്നിലധികം മെട്രിക്സ് IGRP പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

 1. The Synchronization of Periodic Routing Messages, S. Floyd & V. Jacobson,April 1994
 2. "Port Numbers" (plain text). The Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 22 May 2008. Retrieved 25 May 2008.
 3. RFC 1058, Routing Information Protocol, C. Hendrik, The Internet Society (June 1988)
 4. RFC 2453, RIP Version 2, G. Malkin, The Internet Society (November 1998)
 5. RFC 2082, RIP-2 MD5 Authentication, F. Baker, R. Atkinson, The Internet Society (January 1997)
 6. RFC 4822, RIPv2 Cryptographic Authentication, R. Atkinson, M. Fanto, The Internet Society (January 2007)
 7. RFC 2080, RIPng for IPv6, G. Malkin, R. Minnear, The Internet Society (January 1997)
 8. Balchunas, Aaron. "Routing Information Protocol (RIP v1.03)" (PDF). http://www.routeralley.com. Retrieved 25 April 2014.
 9. C. Hendrik. "RFC 1058 Section 2.2". Routing Information Protocol. The Internet Society.
 10. "routed, rdisc — network RIP and router discovery routing daemon". FreeBSD manual pages.
 11. "routed, rdisc — network RIP and router discovery routing daemon". NetBSD manual pages. Archived from the original on 2017-08-28. Retrieved 2017-09-04.
 12. "ripd — Routing Information Protocol daemon". OpenBSD manual pages.
 13. "How do I change the LAN TCP/IP settings on my Nighthawk router?". Netgear Support pages.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

തിരുത്തുക
 • Malkin, Gary Scott (2000). RIP: An Intra-Domain Routing Protocol. Addison-Wesley Longman. ISBN 0-201-43320-60-201-43320-6.
 • Edward A. Taft, Gateway Information Protocol (revised) (Xerox Parc, Palo Alto, May, 1979)
 • Xerox System Integration Standard - Internet Transport Protocols (Xerox, Stamford, 1981)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക