പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം

കുഴൂർ_ശ്രീ_സുബ്രമണ്യ_സ്വാമി_ക്ഷേത്രം-ഗോപുര വാതിൽ
കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
കൊടിമരം-കുഴൂർ ശ്രീ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുഴൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രമാണ് കുഴൂർ സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. സുബ്രമണ്യനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. എന്നാൽ വൈഷ്ണവതേജസ്സുമുണ്ട്. ഇത് കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. വർഷം തോറും ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ഏകാദശി ഉത്സവം ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ്. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ ഏകാദശിയാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം നടന്നു വരുന്നത്. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയുടെ അതേദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം മൂലം ഏകാദശി ആഘോഷിക്കുന്ന ഏക സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രമായി ഇതുമാറിക്കഴിഞ്ഞു. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായാണ് പ്രതിഷ്ഠ. ഗണപതിയും അയ്യപ്പനും ശിവനും ഭഗവതിയും നാഗദൈവങ്ങളും ഉപപ്രതിഷ്ഠകളാണ്.

ക്ഷേത്രംതിരുത്തുക

അനുബന്ധക്ഷേത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

 
കുഴൂർ നാരായണൻ‌കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം.

അടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളായ ശ്രീനാരായണൻ കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം, വിളക്കുംകാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഇതിന്റെ അനുബന്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. വർഷം തോറും നടക്കുന്ന പൂയ്യ ഉത്സവത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട്.


എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിതിരുത്തുക