വൃശ്ചികം

കൊല്ലവർഷത്തിലെ നാലാമത്തെ മാസം
വൃശ്ചികം എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ വൃശ്ചികം (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. വൃശ്ചികം (വിവക്ഷകൾ)

കൊല്ലവർഷത്തിലെ നാലാമത്തെ മാസമാണ് വൃശ്ചികം.സൂര്യൻ വൃശ്ചികം രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണ് വൃശ്ചികമാസം. നവംബർ - ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ആയി ആണ് വൃശ്ചികം വരിക. തമിഴ് മാസങ്ങളായ കാർത്തിക - മാർഗ്ഗഴി മാസങ്ങൾക്ക് ഇടക്കാണ് വൃശ്ചികം.


മലയാള മാസങ്ങൾ
ചിങ്ങം | കന്നി | തുലാം | വൃശ്ചികം | ധനു | മകരം | കുംഭം | മീനം | മേടം | ഇടവം | മിഥുനം | കർക്കടകം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൃശ്ചികം&oldid=1979921" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്