ആരക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ മൂവാറ്റുപുഴ ബ്ളോക്ക് പരിധിയിൽ ആരക്കുഴ, മാറാടി വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് 29.31 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ആരക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. പെരിങ്ങഴ
 2. പെരുമ്പല്ലൂർ ഈസ്റ്റ്
 3. ആരക്കുഴ
 4. കീഴ്മടങ്ങ്
 5. മേമടങ്ങ്
 6. തോട്ടക്കര
 7. പണ്ടപ്പിള്ളി ഈസ്റ്റ്
 8. മുല്ലപ്പടി
 9. പണ്ടപ്പിള്ളി വെസ്റ്റ്
 10. ആറൂർ
 11. മീങ്കുന്നം
 12. പെരുമ്പല്ലൂർ വെസ്റ്റ്
 13. മുതുകല്ല്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല എറണാകുളം
ബ്ലോക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ
വിസ്തീര്ണ്ണം 29.31 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 14,934
പുരുഷന്മാർ 7482
സ്ത്രീകൾ 7452
ജനസാന്ദ്രത 510
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 996
സാക്ഷരത 93.37%

അവലംബംതിരുത്തുക