സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

രാസ സംയുക്തം
(Sodium chloride എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മൂലകങ്ങളായ സോഡിയത്തിന്റേയും ക്ലോറിന്റേയും സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്.

സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
Names
IUPAC name
Sodium chloride
Other names
  • Common salt
  • Halite
  • Rock salt
  • Saline
  • Sodium chloride
  • Table salt
  • Regular salt
  • Sea salt
Identifiers
CAS number 7647-14-5
PubChem 5234
EC number 231-598-3
KEGG D02056
MeSH Sodium+chloride
ChEBI 26710
RTECS number VZ4725000
SMILES
 
InChI
 
Beilstein Reference 3534976
Gmelin Reference 13673
ChemSpider ID 5044
Properties
തന്മാത്രാ വാക്യം
Molar mass 0 g mol−1
Appearance Colorless crystals
Odor Odorless
സാന്ദ്രത 2.165 g/cm3
ദ്രവണാങ്കം
ക്വഥനാങ്കം
359 g/L
Solubility in ammonia 21.5 g/L
Solubility in methanol 14.9 g/L
−30.3·10−6 cm3/mol
Refractive index (nD) 1.5442 (at 589 nm)
Structure
Face-centered cubic
(see text), cF8
Fm3m, No. 225
a = 564.02 pm
Octahedral (Na+)
Octahedral (Cl)
Thermochemistry
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−411.12 kJ mol−1
Standard molar
entropy
So298
72.11 J K−1 mol−1
Specific heat capacity, C 36.79 J K−1 mol−1
Hazards
Lethal dose or concentration (LD, LC):
3 g/kg (oral, rats)[1]
Related compounds
Other anions Sodium fluoride
Sodium bromide
Sodium iodide
Sodium astatide
Other cations Lithium chloride
Potassium chloride
Rubidium chloride
Caesium chloride
Francium chloride
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
 ☒N verify (what ischeckY/☒N?)
Infobox references
  1. Sodium chloride. nlm.nih.gov
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സോഡിയം_ക്ലോറൈഡ്&oldid=3234943" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്