പല്ലവർ

പല്ലവസാമ്രാജ്യം 645-ആമാണ്ടിൽ (നരസിംഹവർമ്മന്റെ കാലത്ത്
ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ തമിഴ്
സംസ്കൃതം
തലസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം
ഭരണരീതി ഏകാധിപത്യം
മുൻകാലരാജ്യങ്ങൾ ശതവാഹനർ, കളഭ്രർ
പിൽക്കാലരാജ്യങ്ങൾ ചോളർ, കിഴക്കൻ ചാലൂക്യർ

സിംഹവർമ്മൻ മൂന്നാമന്റെ മകനായിരുന്ന പല്ലവ രാജാവായിരുന്നു സിംഹവിഷ്ണു (CE 560-580) . (Tamil: சிம்மவிஷ்ணு) ഇദ്ദേഹം അവനിസിംഹൻ ( அவனிசிம்மன் ) എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. കാഞ്ചീപുരം തലസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പല്ലവ രാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടാണ് സിംഹവിഷ്ണുവിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പല്ലവർ,ശിലകളിലായിരുന്നു അവരുടെ ശാസനങ്ങൾ കൊത്തിവയ്പ്പിച്ചിരുന്നത്. മഹാന്മാരായ പല്ലവർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജവംശമായിരുന്നു ഇവരുടേത്.ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇന്നത്തെ ചെന്നൈമുതൽ കാവേരി വരെ ഇവരുടെ സാമ്രാജ്യം വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ചോളർ,പാണ്ഡ്യർ, കളഭ്രർ തുടങ്ങിയവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി അവകാശപ്പെടുന്നു. സിംഹവിഷ്ണുവിന്റെ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു സുപ്രസിദ്ധ കവിയായിരുന്ന ഭാരവി , കാഞ്ചി സന്ദർശിച്ചത്. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ പല്ലവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹത്തായ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക നേട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് സിംഹവിഷ്ണുവിന്റെ കാലത്തോടു കൂടിയാണ് . [1]

സിംഹവിഷ്ണുവും ഭാര്യമാരും മഹാബലിപുരത്തെ ശിൽപം
ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം
ശിലായുഗം 70,000–3300 ക്രി.മു.
മേർഘർ സംസ്കാരം 7000–3300 ക്രി.മു.
സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം 3300–1700 ക്രി.മു.
ഹരപ്പൻ ശ്മശാന സംസ്കാരം 1700–1300 ക്രി.മു.
വേദ കാലഘട്ടം 1500–500 ക്രി.മു.
. ലോഹയുഗ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ 1200–700 ക്രി.മു.
മഹാജനപദങ്ങൾ 700–300 ക്രി.മു.
മഗധ സാമ്രാജ്യം 684–26 ക്രി.മു.
. മൗര്യ സാമ്രാജ്യം 321–184 ക്രി.മു.
ഇടക്കാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ 230 ക്രി.മു.–1279 ക്രി.വ.
. ശതവാഹനസാമ്രാജ്യം 230 ക്രി.മു.C–199 ക്രി.വ.
. കുഷാണ സാമ്രാജ്യം 60–240 ക്രി.വ.
. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം 240–550 ക്രി.വ.
. പാല സാമ്രാജ്യം 750–1174 ക്രി.വ.
. ചോള സാമ്രാജ്യം 848–1279 ക്രി.വ.
മുസ്ലീം ഭരണകാലഘട്ടം 1206–1596 ക്രി.വ.
. ദില്ലി സൽത്തനത്ത് 1206–1526 ക്രി.വ.
. ഡെക്കാൻ സൽത്തനത്ത് 1490–1596 ക്രി.വ.
ഹൊയ്സള സാമ്രാജ്യം 1040–1346 ക്രി.വ.
കാകാത്യ സാമ്രാജ്യം 1083–1323 ക്രി.വ.
വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം 1336–1565 ക്രി.വ.
മുഗൾ സാമ്രാജ്യം 1526–1707 ക്രി.വ.
മറാഠ സാമ്രാജ്യം 1674–1818 ക്രി.വ.
കൊളോനിയൽ കാലഘട്ടം 1757–1947 ക്രി.വ.
ആധുനിക ഇന്ത്യ ക്രി.വ. 1947 മുതൽ
ദേശീയ ചരിത്രങ്ങൾ
ബംഗ്ലാദേശ് · ഭൂട്ടാൻ · ഇന്ത്യ
മാലിദ്വീപുകൾ · നേപ്പാൾ · പാകിസ്താൻ · ശ്രീലങ്ക
പ്രാദേശിക ചരിത്രം
ആസ്സാം · ബംഗാൾ · പാകിസ്താനി പ്രദേശങ്ങൾ · പഞ്ചാബ്
സിന്ധ് · ദക്ഷിണേന്ത്യ · തമിഴ്‌നാട് · ടിബറ്റ് . കേരളം
ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക ചരിത്രങ്ങൾ
സാമ്രാജ്യങ്ങൾ · മദ്ധ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ . ധനതത്വശാസ്ത്രം
· ഇന്ഡോളജി · ഭാഷ · സാഹിത്യം
സമുദ്രയാനങ്ങൾ · യുദ്ധങ്ങൾ · ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം · നാഴികക്കല്ലുകൾ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. ഇന്ത്യാ ചരിത്രം - ശ്രീധരമേനോൻ - പല്ലവർ - പേജ് 192-196
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിംഹവിഷ്ണു&oldid=2011881" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്