1950-കളിൽ മരിച്ചവർ: 1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959

1953-ൽ അന്തരിച്ച വ്യക്തികൾ.
ഇതും കാണുക: 1953-ൽ ജനിച്ചവർ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:1953-ൽ_മരിച്ചവർ&oldid=1718201" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്