പ്രധാന ലേഖനം: ഉറുമ്പ്

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപവർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:ഉറുമ്പുകൾ&oldid=2190190" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്