തൂണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര താലൂക്കിലാണ് 143.97 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തൂണേരി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

തുണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. എടച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. പുറമേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. തൂണേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  7. നാദാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
താലൂക്ക് വടകര
വിസ്തീര്ണ്ണം 143.97ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 126,479
പുരുഷന്മാർ 60,947
സ്ത്രീകൾ 65,532
ജനസാന്ദ്രത 879
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1075
സാക്ഷരത 85.48%

വിലാസം തിരുത്തുക

തൂണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
തൂണേരി - 673505
ഫോൺ‍‍‍ : 0496 2550297
ഇമെയിൽ‍‍ : bdotuneri@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക