ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളം താലൂക്കിൽ ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്കിലാണ് 19.98 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 18 വാർഡുകളാണുള്ളത്. കേച്ചേരിയിലാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. പെലക്കാട്ടുപയ്യുർ
 2. ചൂണ്ടൽ
 3. പാറന്നൂർ
 4. പറപ്പൂർ
 5. പട്ടിക്കര
 6. ചിറനെല്ലൂർ
 7. ആയമുക്ക്
 8. മണലി
 9. തലക്കോട്ടുകര
 10. മഴുവഞ്ചേരി സെൻറർ
 11. മഴുവഞ്ചേരി
 12. എരനെല്ലൂർ
 13. പെരുമണ്ണ്
 14. കേച്ചേരി
 15. തൂവാനൂർ
 16. വെട്ടുക്കാട്
 17. തായംകാവ്, പയ്യൂർകാവ് ഗ്രാമം
 18. പയ്യൂർകാവ് ഗ്രാമം , പയ്യൂർ

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
ബ്ലോക്ക് ചൊവ്വന്നൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 19.98 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 26,771
പുരുഷന്മാർ 12,542
സ്ത്രീകൾ 14,229
ജനസാന്ദ്രത 1340
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1135
സാക്ഷരത 89.81%

അവലംബംതിരുത്തുക