കൊണ്ടോട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരങ്ങാടി, ഏറനാട് എന്നീ താലൂക്കുകളിലായാണ് 212.68 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കൊണ്ടോട്ടി ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

അരീക്കോട്, മലപ്പുറം, വേങ്ങറ, തിരൂരങ്ങാടി, കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളാണ് കൊണ്ടോട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

  1. ചേലേമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. ചെറുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. കൊണ്ടോട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  7. പുളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  8. നെടിയിരുപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല മലപ്പുറം
താലൂക്ക് തിരൂരങ്ങാടി, ഏറനാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 212.68 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 247,902
പുരുഷന്മാർ 122,903
സ്ത്രീകൾ 124,999
ജനസാന്ദ്രത 1166
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1017
സാക്ഷരത 89.97%

വിലാസം തിരുത്തുക

കൊണ്ടോട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കൊണ്ടോട്ടി - 673638
ഫോൺ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ : 0483 2712084
ഇമെയിൽ‍ : nregakdy@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക