മലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറനാട്, തിരൂർ, തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കുകളിലായാണ് 174.3 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മലപ്പുറം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1970-ൽ ആണ് മലപ്പുറം ബ്ളോക്ക് രൂപീകൃതമായത്. അറവങ്കര ഡിവിഷനിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.സലീന ടീച്ചറാണ് നിലവിൽ മലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • കിഴക്ക് - മങ്കട ബ്ളോക്ക്
  • പടിഞ്ഞാറ് - വേങ്ങര ബ്ളോക്ക്
  • വടക്ക് - അരിക്കോട് ബ്ളോക്ക്
  • തെക്ക്‌ - കുറ്റിപ്പുറം ബ്ളോക്ക്

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

  1. കോട്ടക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. മൊറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. ഊരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. പൊന്മള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. പൂക്കോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല മലപ്പുറം
താലൂക്ക് ഏറനാട്, തിരൂർ
വിസ്തീര്ണ്ണം 174.3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 187,050
പുരുഷന്മാർ 91,637
സ്ത്രീകൾ 95,413
ജനസാന്ദ്രത 1073
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1041
സാക്ഷരത 82.47%

വിലാസംതിരുത്തുക

മലപ്പുറം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ഡൌൺ‍ഹിൽ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ - 676519
ഫോൺ : 0483 2734909
ഇമെയിൽ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ : bdompm@yahoo.co.in

അവലംബംതിരുത്തുക