ഇന്ത്യയിലെ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർമാരുടെ പട്ടിക

ഇന്ത്യയിലെ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർമാരായി ചുമതലയേറ്റവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ പട്ടികയാണിത്.

ക്രമ നം. പേര് കാലാവധി പാർട്ടി ഭരണകക്ഷി
1 ജി.വി. മാവ്‌ലങ്കാർ മേയ് 15, 1952 - ഫെബ്രുവരി 27, 1956 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
2 എം.എ. അയ്യങ്കാർ മാർച്ച് 8, 1956 - ഏപ്രിൽ 16, 1962 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
3 സർദാർ ഹുക്കം സിങ് ഏപ്രിൽ 17, 1962 - മാർച്ച് 16, 1967 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
4 നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി മാർച്ച് 17, 1967 - ജൂലൈ 19, 1969 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
5 ജി.എസ്. ധില്ലൻ ഓഗസ്റ്റ് 8, 1969 - ഡിസംബർ 1, 1975 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
6 ബലിറാം ഭഗത് ജനുവരി 15, 1976 - മാർച്ച് 25, 1977 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
7 നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി മാർച്ച് 26, 1977 - ജൂലൈ 13, 1977 ജനതാപാർട്ടി ജനതാപാർട്ടി മുന്നണി
8 കെ.എസ്. ഹെഗ്ഡെ ജൂലൈ 21, 1977 - ജനുവരി 21, 1980 ജനതാപാർട്ടി ജനതാപാർട്ടി മുന്നണി
9 ബൽറാം ജാഖർ ജനുവരി 22, 1980 - ഡിസംബർ 18, 1989 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
10 രബി റേ ഡിസംബർ 19, 1989 - ജൂലൈ 9, 1991 ജനതാദൾ ദേശീയ മുന്നണി
11 ശിവ്‌രാജ് പാട്ടീൽ ജൂലൈ 10, 1991 - മേയ് 22, 1996 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
12 പി.എ. സാംഗ്മ മേയ് 25, 1996 - മാർച്ച് 23, 1998 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നണി
13 ജി.എം.സി. ബാലയോഗി മാർച്ച് 24, 1998 - മാർച്ച് 3, 2002 തെലുഗുദേശം എൻ.ഡി.എ.
14 മനോഹർ ജോഷി മേയ് 10, 2002 - ജൂൺ 2, 2004 ശിവ് സേന എൻ.ഡി.എ.
15 സോംനാഥ് ചാറ്റർജി ജൂൺ 4, 2004 - മേയ് 30, 2009 സി.പി.ഐ.(എം.) യു.പി.എ.
16 മീര കുമാർ ജൂൺ 4, 2009 - ജൂൺ 4, 2014 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് യു.പി.എ.
17 സുമിത്ര മഹാജൻ ജൂൺ 6, 2014 - 2019 ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം
18 ഓം ബിർള ജൂൺ 19, 2019 - തുടരുന്നു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക