തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം
കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം
[1][2]
തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ 731-
അജ്ഞാത നാമ -802
ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ 802-830
വീരരാമമാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1335-1375
ഇരവിവർമ്മ 1375-1382
കേരള വർമ്മ 1382-1382
ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ 1382-1444
വേണാട് മൂത്തരാജ 1444-1458
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ രണ്ട് 1458-1471
ആദിത്യ വർമ്മ 1471-1478
ഇരവി വർമ്മ 1478-1503
ശ്രീ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1503-1504
ശ്രീ വീര ഇരവിവർമ്മ 1504-1528
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒന്ന് 1528-1537
ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ രണ്ട് 1537-1560
കേരള വർമ്മ 1560-1563
ആദിത്യ വർമ്മ 1563-1567
ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ മൂന്ന് 1567-1594
ശ്രീ വീര ഇരവി വർമ്മ കുലശേഖര പെരുമാൾ 1594-1604
ശ്രീ വീര വർമ്മ 1604-1606
ഇരവി വർമ്മ 1606-1619
ഉണ്ണി കേരള വർമ്മ 1619-1625
ഇരവി വർമ്മ 1625-1631
ഉണ്ണി കേരള വർമ്മ 1631-1661
ആദിത്യ വർമ്മ 1661-1677
ഉമയമ്മ റാണി 1677-1684
രവി വർമ്മ 1684-1718
ഉണ്ണി കേരള വർമ്മ 1719-1724
രാമ വർമ്മ 1724-1729
അനിഴം തിരുനാൾ 1729-1758
കാർത്തിക തിരുനാൾ 1758-1798
അവിട്ടം തിരുനാൾ 1798-1810
ഗൌരി ലക്ഷ്മി ബായി 1810-1815
ഗൌരി പാർവ്വതി ബായി 1815-1829
സ്വാതി തിരുനാൾ 1829-1846
ഉത്രം തിരുനാൾ 1846-1860
ആയില്യം തിരുനാൾ 1860-1880
വിശാഖം തിരുനാൾ 1880-1885
ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ 1885-1924
സേതു ലക്ഷ്മി ബായി 1924-1931
ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ 1931-1991 (1971-1991 റ്റൈറ്റുലാർ)

‡ Regent Queens

തിരുവിതാംകൂ൪ രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാരാജാ സ്ഥാനീയർ
ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1991-2013
മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ രണ്ടാമൻ 2013-
തലസ്ഥാനങ്ങൾ
പത്മനാഭപുരം 1721-1795
തിരുവനന്തപുരം 1795-1949
കൊട്ടാരങ്ങൾ
പത്മനാഭപുരം കോട്ട
കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം
കുതിരമാളിക
കവടിയാർ കൊട്ടാരം
ആറ്റിങ്ങൽ കൊട്ടാരം
കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം
edit

ഉള്ളൂരിന്റെ ഉമാകേരളത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ചരിത്രപുരുഷൻ. ഇദ്ദേഹം ക്രി.വ.1661-ൽ ഭരണമേറ്റു. അക്കാലം തിരുവിതാംകൂർ എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടേയും മാടമ്പിമാരുടേയും സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു, ക്ഷേത്രഭരണം 8 പോറ്റിമാരുടെ യോഗത്തിനായിരുന്നു. രാജാവിന് അര അംഗത്വം മാത്രം.

ആദിത്യവർമ്മ വളരെ സാത്വിക പ്രകൃതിയായിരുന്നു. ഒരു യതിവര്യസമാനനായാണ് അവസാനകാലം അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. അതോടെ പിള്ളമാരുടേയും മറ്റും ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. ആദ്യം അവർ കൊട്ടാരം കത്തിച്ചു വെന്നും കിള്ളീയാർ നദീതീരത്ത് പണിത കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ ആദിത്യവർമ്മയെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാനെന്ന വ്യാജേന സന്ദർശിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ പായസം എന്ന പേരിൽ വിഷം കലർന്ന പായസം നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പായസം കഴിച്ച 'വേപ്പു കൊന്ന കിരിയാത്ത കാഞ്ഞിരം കയ്പുകൊണ്ടിവയെ വെന്ന പായസം ചില്പുമാനുടെ നിവേദ്യമല്ലയോ തുപ്പുവാനരുതിറക്കുവാൻ പണി[3] എന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ.

വിഷം കലർന്ന പായസം കഴിച്ച അദ്ദേഹം ക്രി.വ.1677-ൽ മരണമടഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവളായ ഉമയമ്മ റാണി ആണ് ശേഷം ഭരണമേറ്റത്.[4]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Histrory of Travancore - P. Sankunni Menon. tr. Dr. C. K karim. page 72
  2. Travancore Almanac & Directory 1919 Published by the Government of Travancore 1918
  3. ഉമാകേരളം 2.14
  4. തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം, പേജ് - 80
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആദിത്യ_വർമ്മ_(1661-1677)&oldid=1829102" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്