ഇന്റ‌ഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്

(ISDN എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

നിർദ്ദിഷ്ട നിലവാരമുള്ള ചെമ്പ് ടെലിഫോൺ കമ്പികളിലൂടെയോ മറ്റു മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖല ആണ്‌ ഇന്റ‌ഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ഐ.എസ്.ഡി.എൻ.. ഡിജിറ്റൽ ടെലിഫോൺ, ഫാക്സ്, ഈ-മെയിൽ‍, ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ, ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം എന്നിവയടക്കമുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ ഡയൽ അപ്പ്ബന്ധത്തെക്കാൾ വേഗതയേറിയതാണ്‌ ഐഎസ്ഡി‌എൻ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റം.

റ്റിസിപി/ഐപി യുടെ 5 പാളി മാതൃക
5. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ

ഡീ‌എച്ച്‌സി‌പി · ഡി‌എൻ‌എസ് · എഫ്‌റ്റി‌പി · ഗോഫർ · എച്ച്‌റ്റി‌റ്റിപി · ഐ‌മാപ്പ് · ഐആർ‌സി · എൻ‌എൻ‌ടിപി · എക്സ്‌എം‌പി‌പി · പോപ്പ്3 · സിപ്പ് · എസ്‌എം‌ടി‌പി · എസ്‌എൻ‌എം‌പി · എസ്‌‌എസ്‌എച്ച് · ടെൽനെറ്റ് · ആർ‌പിസി · ആർ‌ടി‌പി‌സി · ആർ‌ടി‌എസ്‌പി · റ്റി‌എൽ‌എസ് · എസ്‌ഡി‌പി · സോപ്പ് · ജി‌റ്റി‌പി · എസ്‌റ്റി‌യു‌എൻ · എൻ‌ടി‌പി · റിപ്പ് · ...

4. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ലെയർ

റ്റിസിപി · യൂ‌ഡി‌പി · ഡി‌സി‌സി‌പി · എസ്‌സി‌ടി‌പി · ആർ‌ടി‌പി · ആർ‌എസ്‌വി‌പി · ഐ‌ജി‌എം‌പി · ഐ‌സി‌എം‌പി · ഐ‌സി‌എം‌പി വെർഷൻ 6 ·പി‌പി‌ടി‌പി · ...

3. നെറ്റ്‌വർക്ക്/ഇന്റർനെറ്റ് ലെയർ

ഐ‌പി (ഐ‌പി വെർഷൻ 4 · ഐ‌പി വെർഷൻ 6) · ഒ‌എസ്‌പി‌എഫ് · ഐ‌എസ്-ഐ‌എസ് · ബിജിപി · ഐപിസെക്ക് · എ‌ആർ‌പി · ആർഎ‌ആർ‌പി · ...

2. ഡാറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ

802.11 · വൈ‌-ഫൈ · വൈമാക്സ് · എ‌റ്റി‌എം · ഡി‌റ്റി‌എം ·റ്റോക്കൺ റിംഗ് · ഈതർനെറ്റ് · എഫ്‌ഡി‌ഡി‌ഐ · ഫ്രെയിം റിലേ · ജിപിആർ‌എസ് · ഇ‌വിഡിഒ · എച്ച്‌എസ്‌പി‌എ · എച്ച്‌ഡി‌എൽ‌സി · പിപിപി · എൽ2റ്റിപി · ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ · ...

1. ഫിസിക്കൽ ലെയർ

ഇതർനെറ്റ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ · മോഡം · പി‌എൽ‌സി · സോനറ്റ്/എസ്‌ഡി‌എച്ച് · ജി.709 · ഒഎഫ്‌ഡി‌എം · ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ · കൊ‌ആക്സിയൽ കേബിൾ · ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ · ...

ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

വൈഡ് ഏരിയ ഡാറ്റാ ശൃംഖലകളിലും, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിനും, വോയിസ് ഓവർ ഐപി സംവിധാനങ്ങളിലും മറ്റും ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

വിഭാഗംതിരുത്തുക

ഐ.എസ്.ഡി.‌എൻ. ‍ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് -

  • ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ ബിആർ‌ഐ (ISDN BRI)
  • ഐഎസ്‌ഡി‌എൻ‍ പിആർ‌ഐ(ISDN PRI).

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക