6 (അക്കം)

എണ്ണൽ സംഖ്യ
(6 (number) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

6 (six/sɪks/) ഒരു അക്കം, എണ്ണൽ സംഖ്യ, ആറ് എന്ന അക്കത്തെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം.5 നും 7നുമിടയിലെ സംഖ്യ. 2 ന്റെയും 3 ന്റെയും വർഗസംഖ്യ

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cardinal 6
six
Ordinal 6th
sixth
Numeral system senary
Factorization
Divisors 1, 2, 3, 6
Roman numeral VI
Roman numeral (Unicode) Ⅵ, ⅵ, ↅ
Arabic ٦,6
Arabic (Persian, Urdu) ۶
Amharic
Bengali
Chinese numeral 六,陆
Devanāgarī
Hebrew ו (Vav)
Khmer
Thai
Tamil
prefixes hexa-/hex- (from Greek)

sexa-/sex- (from Latin)

Binary 110
Octal 6
Duodecimal 6
Hexadecimal 6
Wiktionary
Wiktionary
six എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=6_(അക്കം)&oldid=3427111" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്