5 (അക്കം)

എണ്ണൽ സംഖ്യ
(5 (number) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

5 (five;/f[invalid input: 'a']iv/) ഒരു അക്കം, എണ്ണൽ സംഖ്യ, അഞ്ച് എന്ന അക്കത്തെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം.4 നും6നുമിടയിലെ സംഖ്യ.

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cardinal 5
five
Ordinal 5th
fifth
Numeral system quinary
Factorization prime
Divisors 1, 5
Roman numeral V
Roman numeral (Unicode) Ⅴ, ⅴ
Greek numeral ε΄
Arabic ٥,5
Arabic (Persian, Urdu) ۵
Ge'ez
Bengali
Punjabi
Chinese numeral 五,伍
Devanāgarī
Hebrew ה (Hey)
Khmer
Malayalam
Tamil
Thai
prefixes penta-/pent- (from Greek)

quinque-/quinqu-/quint- (from Latin)

Binary 101
Octal 5
Duodecimal 5
Hexadecimal 5
Vigesimal 5 (5)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=5_(അക്കം)&oldid=3649467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്