4 (അക്കം)

എണ്ണൽ സംഖ്യ
(4 (number) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

4 നാല് (four) ഒരു അക്കം, എണ്ണൽ സംഖ്യ, നാല് എന്ന അക്കത്തെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം.3 നും5നുമിടയിലെ സംഖ്യ.

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cardinal 4
four
Ordinal 4th
fourth
Numeral system quaternary
Factorization
Divisors 1, 2, 4
Roman numeral IV or IIII
Roman numeral (Unicode) Ⅳ, ⅳ
Arabic ٤,4
Arabic (Persian, Urdu) ۴
Ge'ez
Bengali
Chinese numeral 四,亖,肆
Devanagari
Malayalam
Tamil
Hebrew ארבע (Arba, pronounced AR-bah) or ד (Dalet, 4th letter of the Hebrew alphabet)
Khmer
Thai
prefixes tetra- (from Greek)

quadri-/quadr- (from Latin)

Binary 100
Octal 4
Duodecimal 4
Hexadecimal 4
Vigesimal 4
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=4_(അക്കം)&oldid=3491550" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്