8 (അക്കം)

എണ്ണൽ സംഖ്യ
(8 (number) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

8 എട്ട് (eight;/ɛit/) ഒരു അക്കം, എണ്ണൽ സംഖ്യ, എട്ട് എന്ന അക്കത്തെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം.7 നും9നുമിടയിലെ സംഖ്യ. 2ന്റെയും 4ന്റെയും വർഗമായ സംഖ്യ

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cardinal 8
eight
Ordinal 8th
eighth
Numeral system octal
Factorization
Divisors 1, 2, 4, 8
Roman numeral VIII
Roman numeral (Unicode) Ⅷ, ⅷ
Arabic ٨,8
Amharic
Bengali
Chinese numeral 八,捌
Devanāgarī
Tamil
Hebrew ח (Het)
Hebrew שמונה (shmoneh)
Khmer
Korean
Thai
prefixes octa-/oct- (from Greek)

octo-/oct- (from Latin)

Binary 1000
Octal 10
Duodecimal 8
Hexadecimal 8

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=8_(അക്കം)&oldid=3426370" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്