സേതു പാർവ്വതിഭായി

(മൂലം തിരുനാൾ സേതു പാർവ്വതി ബായി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

അമ്മ മഹാറാണി മൂലം തിരുനാൾ സേതു പാർവ്വതിഭായി തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാന മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമ വർമ്മയുടെ മാതാവാണ്. കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ രവി വർമ്മയെയാണ് സേതു പാർവ്വതിഭായി വിവാഹം ചെയ്തത്. ഇവർക്ക് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാളിനെ കൂടാതെ ഒരു മകളും (കാർത്തിക തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിഭായി) ഒരു മകനും (ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ) ഉണ്ട്.

മൂലം തിരുനാൾ സേതു പാർവ്വതിഭായി
അമ്മ മഹാറാണി ആറ്റിങ്ങൽ ഇളയതമ്പുരാൻ
പൂർണ്ണനാമംശ്രീ പദ്മനാഭാസേവിനി വഞ്ചിധർമ്മ വർദ്ധിനി അമ്മ മഹാറാണി മൂലം തിരുനാൾ സേതു പാർവ്വതിഭായി ആറ്റിങ്ങൽ ഇളയതമ്പുരാൻ
പദവികൾആറ്റിങ്ങൽ ഇളയതമ്പുരാൻ
ജന്മസ്ഥലംമാവേലിക്കര
മരണം1983
മരണസ്ഥലംകവടയാർ കൊട്ടാരം
പിൻ‌ഗാമിഅശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായി
രാജകൊട്ടാരംആറ്റിങ്ങൽ
രാജവംശംകുലശേഖര
രാജകീർത്തനംവഞ്ചീശ മംഗളം
ആപ്‌തവാക്യംധര്മോസ്മാദ് കുലദൈവതം
മാതാവ്തിരുവാതിര നാൾ കൊച്ചുകുഞ്ഞി
മക്കൾശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ, ശ്രീമതി കാർത്തിക തിരുനാൾ ലക്ഷ്മിഭായി, ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മതവിശ്വാസംഹിന്ദു
തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം
കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം
[1][2]
തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ 731-
അജ്ഞാത നാമ -802
ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ 802-830
വീരരാമമാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1335-1375
ഇരവിവർമ്മ 1375-1382
കേരള വർമ്മ 1382-1382
ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ 1382-1444
വേണാട് മൂത്തരാജ 1444-1458
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ രണ്ട് 1458-1471
ആദിത്യ വർമ്മ 1471-1478
ഇരവി വർമ്മ 1478-1503
ശ്രീ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1503-1504
ശ്രീ വീര ഇരവിവർമ്മ 1504-1528
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒന്ന് 1528-1537
ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ രണ്ട് 1537-1560
കേരള വർമ്മ 1560-1563
ആദിത്യ വർമ്മ 1563-1567
ഉദയ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ മൂന്ന് 1567-1594
ശ്രീ വീര ഇരവി വർമ്മ കുലശേഖര പെരുമാൾ 1594-1604
ശ്രീ വീര വർമ്മ 1604-1606
ഇരവി വർമ്മ 1606-1619
ഉണ്ണി കേരള വർമ്മ 1619-1625
ഇരവി വർമ്മ 1625-1631
ഉണ്ണി കേരള വർമ്മ 1631-1661
ആദിത്യ വർമ്മ 1661-1677
ഉമയമ്മ റാണി 1677-1684
രവി വർമ്മ 1684-1718
ഉണ്ണി കേരള വർമ്മ 1719-1724
രാമ വർമ്മ 1724-1729
അനിഴം തിരുനാൾ 1729-1758
കാർത്തിക തിരുനാൾ 1758-1798
അവിട്ടം തിരുനാൾ 1798-1810
ഗൌരി ലക്ഷ്മി ബായി 1810-1815
ഗൌരി പാർവ്വതി ബായി 1815-1829
സ്വാതി തിരുനാൾ 1829-1846
ഉത്രം തിരുനാൾ 1846-1860
ആയില്യം തിരുനാൾ 1860-1880
വിശാഖം തിരുനാൾ 1880-1885
ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ 1885-1924
സേതു ലക്ഷ്മി ബായി 1924-1931
ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ 1931-1991 (1971-1991 റ്റൈറ്റുലാർ)

‡ Regent Queens

തിരുവിതാംകൂ൪ രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാരാജാ സ്ഥാനീയർ
ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1991-2013
മൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ രണ്ടാമൻ 2013-
തലസ്ഥാനങ്ങൾ
പത്മനാഭപുരം 1721-1795
തിരുവനന്തപുരം 1795-1949
കൊട്ടാരങ്ങൾ
പത്മനാഭപുരം കോട്ട
കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരം
കുതിരമാളിക
കവടിയാർ കൊട്ടാരം
ആറ്റിങ്ങൽ കൊട്ടാരം
കോയിക്കൽ കൊട്ടാരം
edit
  1. Histrory of Travancore - P. Sankunni Menon. tr. Dr. C. K karim. page 72
  2. Travancore Almanac & Directory 1919 Published by the Government of Travancore 1918
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സേതു_പാർവ്വതിഭായി&oldid=3475750" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്