നെയ്യാറ്റിൻകര നിയമസഭാമണ്ഡലം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലമാണ്‌ നെയ്യാറ്റിൻകര. തിരുവനന്തപുരം ലോകസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്‌ നെയ്യാറ്റിൻകര നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം.

140
നെയ്യാറ്റിൻകര
കേരള നിയമസഭയിലെ നിയോജകമണ്ഡലം
നിലവിൽ വന്ന വർഷം1957
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം177798 (2016)
നിലവിലെ എം.എൽ.എകെ. അൻസലൻ
പാർട്ടിസി.പി.എം.
മുന്നണിഎൽ.ഡി.എഫ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം2016
ജില്ലതിരുവനന്തപുരം ജില്ല
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾനെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ, അതിയന്നൂർ, കാരോട്, ചെങ്കൽ, കുളത്തൂർ, തിരുപുറം പഞ്ചായത്തുകൾ

നഗരസഭ / പഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

 1. നെയ്യാറ്റിൻകര നഗരസഭ
 2. അതിയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 3. കാരോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 4. ചെങ്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 5. കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 6. തിരുപുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പ്രതിനിധികൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലങ്ങൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾതിരുത്തുക

തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ [16] [17]
വർഷം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം പോളിംഗ് വിജയി ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ മുഖ്യ എതിരാളി ലഭിച്ച വോട്ടുകൾ മറ്റുമത്സരാർഥികൾ ലഭിക്കാത്ത/അസാധു വോട്ടുകൾ
2016[18] 177798 133331 കെ. അൻസലൻ സി.പി.എം. , എൽ.ഡി.എഫ്. 63559 ആർ. ശെൽവരാജ് (കോൺഗ്രസ് (ഐ.) 54016
2012*(1)[19] 163993 131384 ആർ. ശെൽവരാജ് (കോൺഗ്രസ് (ഐ.) 52486 എഫ്. ലോറൻസ് സി.പി.എം. 46184
2011[20] 157004 111698 ആർ. ശെൽവരാജ് (CPI(M)) 54711 തമ്പാനൂർ രവി(INC(I)) 48009 അതിയന്നൂർ ശ്രീകുമാർ(BJP) 0
2006[21] 161093 106438 വി.ജെ. തങ്കപ്പൻ (CPI(M)) 50351 തമ്പാനൂർ രവി(INC(I)) 49605 കെ.കെ. പരമേശ്വരൻ കുട്ടി(BJP) 23
2001[22] 166114 112627 തമ്പാനൂർ രവി (INC(I)) 56305 എസ്.ബി. റോസ് ചന്ദ്രൻ (JDS) 49830 ടി.വി. ഹേമചന്ദ്രൻ (BJP) 20
1996[23] 158394 107523 തമ്പാനൂർ രവി (INC(I) 50924 ചാരുപാറ രവി(JD) 36500 പി. സരോജിനി അമ്മ (BJP) 4391
1991[24] 146693 106253 തമ്പാനൂർ രവി (INC(I) 49016 എസ്.ആർ. തങ്കരാജ്(JD) 47042 എൻ.കെ.ശശി (BJP) 2066
1987[25] 124092 96059 എസ്.ആർ. തങ്കരാജ് (JD) 45212 കെ.സി. തങ്കരാജ് (INC(I) 32148 വി.എൻ.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ (BJP) 607
1982[26] 97391 71832 എസ്.ആർ. തങ്കരാജ് (JD) 43159 ആർ. സുന്ദരേശൻ നായർ(NDP) 28179 സി.വി.കരുണാകരൻ നായർ (IND) 376
1980 99296 70931 ആർ. സുന്ദരേശൻ നായർ 39975 പി. പരമേശ്വരൻ പിള്ള സി.പി.എം. 30331
1977[27] 86096 65274 ആർ. സുന്ദരേശൻ നായർ 30372 പി. പരമേശ്വരൻ പിള്ള സി.പി.എം. 24678
1970[28] 76216 55407 ആർ. പരമേശ്വരൻ പിള്ളസി.പി.എം. 23406 ആർ. ജനാർദ്ദനൻ നായർ, സി.പി.ഐ. 16514
1967[29] 63701 48267 ആർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ, INC 24038 എം. സത്യനേശൻ, സി.പി.എം. 22839
1965[30] 63972 47658 ജി. ചന്ദ്രശേഖര പിള്ള, INC 18003 എം. സത്യനേശൻ, സി.പി.എം. 15177
1960[31] 77162 65115 പി. നാരായണൻ തമ്പി, പി.എസ്.പി. 31707 ആർ. ജനാർദ്ദനൻ നായർ, സി.പി.ഐ. 30756
1957 67163 47359 ആർ. ജനാർദ്ദനൻ നായർ, സി.പി.ഐ. 18812 എൻ.കെ. കൃഷ്ണപിള്ള, പി.എസ്.പി. 16558

കുറിപ്പ്:

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. http://www.niyamasabha.org/codes/14kla/Members-Eng/16%20Ansalan%20K.pdf
 2. http://www.niyamasabha.org/codes/13kla/mem/r_selvaraj.htm
 3. http://www.niyamasabha.org/codes/13kla/mem/r_selvaraj.htm
 4. http://www.niyamasabha.org/codes/members/thankappanvj.pdf
 5. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_11.htm
 6. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_10.htm
 7. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_9.htm
 8. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_8.htm
 9. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_7.htm
 10. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_6.htm
 11. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_5.htm
 12. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_4.htm
 13. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_3.htm
 14. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_2.htm
 15. http://www.niyamasabha.org/codes/mem_1_1.htm
 16. http://www.ceo.kerala.gov.in/electionhistory.html
 17. http://www.keralaassembly.org
 18. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/generalelection2016/Statistical_Report_GE2016.pdf
 19. http://www.ceo.kerala.gov.in/bye-election140.html
 20. http://www.keralaassembly.org/kapoll.php4?year=2011&no=140
 21. http://www.keralaassembly.org/kapoll.php4?year=2006&no=139
 22. http://www.keralaassembly.org/2001/poll01.php4?year=2001&no=139
 23. http://www.keralaassembly.org/kapoll.php4?year=1996&no=139
 24. http://www.keralaassembly.org/1991/1991139.html
 25. http://www.keralaassembly.org/1987/1987139.html
 26. http://www.keralaassembly.org/1982/1982139.html
 27. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1977_ST_REP.pdf
 28. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1970_ST_REP.pdf
 29. http://www.ceo.kerala.gov.in/pdf/KLA/KL_1967_ST_REP.pdf
 30. https://eci.gov.in/files/file/3749-kerala-1965/
 31. https://eci.gov.in/files/file/3748-kerala-1960/
 32. നെയ്യാറ്റിൻകര എം.എൽ.എ ശെൽവരാജ് രാജിവെച്ചു / മാതൃഭൂമി