ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചാവക്കാട് എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ചാവക്കാട് (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ചാവക്കാട് (വിവക്ഷകൾ)

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്കിലാണ് 86.04 ച.കി.മീ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ചാവക്കാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചാവക്കാട് ബ്ളോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കടപ്പുറം, ഒരുമനയൂർ, പുന്നയൂർ, പുന്നയൂർക്കുളം, വടക്കേക്കാട് എന്നിവയാണ്. മുൻപ് ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പൂക്കോട്, തൈക്കാട് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക്, ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക്, മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ, ചാവക്കാട് നഗരസഭ, അറബിക്കടൽ എന്നിവയാണ് ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിരുകൾ.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

  1. ഒരുമനയൂർ
  2. പുന്നയൂർ
  3. പുന്നയൂർക്കുളം
  4. വടക്കേക്കാട്
  5. കടപ്പുറം
  6. പൂക്കോട്
  7. തൈക്കാട്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
താലൂക്ക് ചാവക്കാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 86.04 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 158,970
പുരുഷന്മാർ 74,670
സ്ത്രീകൾ 84,300
ജനസാന്ദ്രത 1827
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1128
സാക്ഷരത 87.72%

വിലാസംതിരുത്തുക

ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ചാവക്കാട് - 680506
ഫോൺ‍‍‍ : 0487 2507688
ഇമെയിൽ‍ : bdochavakkad@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക