അമൃത എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമൃത&oldid=3741336" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്