അപ്പോറോസ

(Aporosa എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഫൈല്ലാന്തേസീ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു ജനുസ്സാണ് അപ്പോറോസ. 1825 -ലാണ് ഈ ജനുസിനെ വിവരിക്കുന്നത്[4] ചൈന, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, പപ്പുവേഷ്യ, ക്വീൻസ്‌ലാന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് തദ്ദേശീയമാണ്.[1][5][6][7]

അപ്പോറോസ
Aporosa cardiosperma
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Kingdom: സസ്യലോകം
Clade: ട്രക്കിയോഫൈറ്റ്
Clade: സപുഷ്പി
Clade: യൂഡികോട്സ്
Clade: റോസിഡുകൾ
Order: Malpighiales
Family: Phyllanthaceae
Subfamily: Antidesmatoideae
Tribe: Scepeae
Genus: Aporosa
Blume
Synonyms[1]

ഈ സസ്യങ്ങൾ ഡൈയോസിയസ് മരങ്ങളോ കുറ്റിച്ചെടികളോ ആണ്.[8] വിത്തുകൾക്ക് കടും നിറമുള്ള മാംസളഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കുകയും വിത്തുവിതരണത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.[3]

ഈ ജനുസിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതോളം സ്പീഷിസുകൾ ഉണ്ട്.[3]

സ്പീഷിസുകൾ[1] 
 1. Aporosa acuminata - SW India, Sri Lanka
 2. Aporosa alia - Borneo
 3. Aporosa annulata - New Guinea, Bismarcks
 4. Aporosa antennifera - Borneo, Sumatra, W Malaysia
 5. Aporosa arborea - Borneo, Sumatra, W Malaysia, Java, S Thailand
 6. Aporosa aurea - Borneo, Sumatra, W Malaysia, S Thailand
 7. Aporosa banahaensis - Philippines, Sabah
 8. Aporosa basilanensis - Borneo, Basilan
 9. Aporosa benthamiana - Borneo, Sumatra, W Malaysia, Philippines
 10. Aporosa bourdillonii - Kerala
 11. Aporosa brassii - E New Guinea, Bismarcks
 12. Aporosa brevicaudata - New Guinea
 13. Aporosa bullatissima - Borneo
 14. Aporosa caloneura - Borneo
 15. Aporosa cardiosperma - W India, Sri Lanka
 16. Aporosa carrii - E New Guinea
 17. Aporosa chondroneura - Borneo
 18. Aporosa confusa - Borneo, Sumatra, W Malaysia
 19. Aporosa decipiens - New Guinea
 20. Aporosa dendroidea - Maluku
 21. Aporosa duthieana - Indochina
 22. Aporosa egregia - W New Guinea
 23. Aporosa elmeri - Borneo
 24. Aporosa falcifera - Borneo, Sumatra, W Malaysia, Sulawesi, S Thailand
 25. Aporosa ficifolia - Mainland Southeast Asia
 26. Aporosa flexuosa - New Guinea
 27. Aporosa frutescens - Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines
 28. Aporosa fulvovittata - Sabah
 29. Aporosa fusiformis - SW India, Sri Lanka
 30. Aporosa globifera - Sumatra, W Malaysia, S Thailand
 31. Aporosa grandistipula - Borneo, Sulawesi
 32. Aporosa granularis - Borneo
 33. Aporosa hermaphrodita - E New Guinea
 34. Aporosa heterodoxa - Bougainville I
 35. Aporosa illustris - Borneo
 36. Aporosa lagenocarpa - Borneo
 37. Aporosa lamellata - New Guinea
 38. Aporosa lanceolata - Sri Lanka
 39. Aporosa latifolia - Sri Lanka
 40. Aporosa laxiflora - E New Guinea, Bismarcks
 41. Aporosa ledermanniana - New Guinea, Bismarcks, Louisiades
 42. Aporosa leptochrysandra - New Guinea
 43. Aporosa leytensis - Philippines, Sulawesi
 44. Aporosa longicaudata - New Guinea
 45. Aporosa lucida - Malaysia, Indonesia
 46. Aporosa lunata - Borneo, Sumatra, W Malaysia, Java, S Thailand
 47. Aporosa macrophylla - Myanmar
 48. Aporosa maingayi - W Malaysia
 49. Aporosa microstachya - W Malaysia, Java, S Thailand, S Myanmar
 50. Aporosa misimana - E New Guinea
 51. Aporosa nervosa - Borneo, Sumatra, W Malaysia, S Thailand
 52. Aporosa nigricans - Borneo, Sumatra, W Malaysia, S Thailand
 53. Aporosa nigropunctata - New Guinea
 54. Aporosa nitida - Borneo
 55. Aporosa octandra - S China, SE Asia, New Guinea, Queensland
 56. Aporosa papuana - New Guinea, Bismarcks, Solomons
 57. Aporosa parvula - W New Guinea
 58. Aporosa penangensis - W Malaysia, S Thailand
 59. Aporosa planchoniana - Mainland Southeast Asia
 60. Aporosa praegrandifolia - New Guinea
 61. Aporosa prainiana - Borneo, Sumatra, W Malaysia
 62. Aporosa pseudoficifolia - W Malaysia, S Thailand, S Myanmar
 63. Aporosa quadrilocularis - Kedah, Sumatra
 64. Aporosa reticulata - E New Guinea
 65. Aporosa rhacostyla - Sarawak
 66. Aporosa sarawakensis - Borneo
 67. Aporosa sclerophylla - E New Guinea
 68. Aporosa selangorica - W Malaysia
 69. Aporosa serrata - Laos, N Thailand
 70. Aporosa sphaeridiophora - Philippines, Java
 71. Aporosa stellifera - Sumatra, W Malaysia, S Thailand
 72. Aporosa stenostachys - Sarawak
 73. Aporosa subcaudata - Borneo, Sumatra, W Malaysia
 74. Aporosa sylvestri - Sarawak
 75. Aporosa symplocifolia - Philippines
 76. Aporosa symplocoides - Borneo, Sumatra, W Malaysia, S Thailand
 77. Aporosa tetrapleura - Cambodia, Vietnam
 78. Aporosa vagans - New Guinea to Admiralty Is
 79. Aporosa villosa - Southeast Asia, Andaman & Nicobar
 80. Aporosa wallichii - Assam, Bangladesh, Indochina
 81. Aporosa whitmorei - Sumatra, W Malaysia
 82. Aporosa yunnanensis - Indochina, S China, Assam
മുമ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നവ [1]
 1. A. bilitonensis - Baccaurea minor
 2. A. calocarpa - Drypetes longifolia
 3. A. dolichocarpa - Baccaurea javanica
 4. A. griffithii - Antidesma coriaceum
 5. A. inaequalis - Drypetes leonensis
 6. A. somalensis - Shirakiopsis elliptica

മറ്റ് ജനുസുകളിലേക്ക് മാറ്റിയവ: Antidesma Baccaurea Drypetes Shirakiopsis

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Kew World Checklist of Selected Plant Families
 2. Tropicos, Aporusa Blume
 3. 3.0 3.1 3.2 Debski, I., et al. (2002). Habitat preferences of Aporosa in two Malaysian forests: implications for abundance and coexistence. Ecology, 83(7), 2005-2018.
 4. Blume, Carl Ludwig von. 1825. Flora Javae 1: vi
 5. Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith, A. (2000). World Checklist and Bibliography of Euphorbiaceae (and Pandaceae) 1-4: 1-1622. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew.
 6. Schot, A.M. (2004). Systematics of Aporosa (Euphorbiaceae). Blumea. Supplement 17: 1-381.
 7. Flora of China Vol. 11 Page 215 银柴属 yin chai shu Aporosa Blume, Bijdr. 514. 1825.
 8. Debski, Igor; Burslem, David F. R. P.; Palmiotto, Peter A.; Lafrankie, James V.; Lee, H. S.; Manokaran, N. (2002). "Habitat Preferences of Aporosa in Two Malaysian Forests: Implications for Abundance and Coexistence". Ecology. 83 (7): 2005. doi:10.1890/0012-9658(2002)083[2005:HPOAIT]2.0.CO;2. ISSN 0012-9658.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അപ്പോറോസ&oldid=3544056" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്