ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പത്രമാസികളുടെ വിവരം താഴെചേർക്കുന്നു.കൊ.വ 1079 (1904)ൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതും പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചുപോയതുമായ പത്രമാസികകളും ഇതിൽപ്പെടും.കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്.ആഴ്ചയിലൊരുപ്രാവശ്യവും,മാസത്തിൽ ഒന്നും മൂന്നും ലക്കങ്ങളായി ഇവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.ഇക്കാലത്ത് പ്രതിദിനപത്രം ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.[1][2]

പത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

 • സത്യനാദം-എറണാകുളം-മാസത്തിൽ മൂന്ന്

പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ച പത്രങ്ങൾതിരുത്തുക

1904 ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ച പത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

മാസികകൾതിരുത്തുക

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മാസികകളും ഈ വിവരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

 • കവനോദയം
 • ഭാഷാപോഷിണി
 • വിനോദമാലിക
 • രസികരഞ്ജിനി
 • ഉപാദ്ധ്യായൻ
 • ധന്വന്തരി
 • വ്യവഹാര ചിന്താമണി
 • നായർ
 • സുധർമ്മ
 • സുറിയാനിസുവിശേഷകൻ
 • കർമ്മേലകുസുമം
 • ആത്മോപകാരി
 • സുവിശേഷക്കൊടി
 • മലങ്കരസഭാതാരക
 • വിദ്യാവിലാസിനി
 • വിദ്യാവിനോദിനി
 • ആര്യസിദ്ധാന്തചന്ദ്രിക
 • എടവകപത്രിക
 • സെന്റ് തോമസ്
 • മഹാറാണി- മദ്രാസ്-(ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം)
 • ദീർഘദർപ്പണം
 • കേരളകേസരി
 • ചന്ദ്രിക
 • സരസ്വതി
 • വിദ്യാവിലാസിനി (2)-കൊല്ലം,കോട്ടയം
 • കേരളീസുഗുണബോധിനി

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. പത്രപ്രവർത്തനം- എ. നാരായണപ്പൊതുവാൾ. രസികരഞ്ജിനി-പുസ്തകം2 ലക്കം 5. 1904.
 2. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. 2000. pp. 1121–1122.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=1904_ലെ_മലയാളപത്രമാസികകൾ&oldid=3089217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്