വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രം/അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ/പുതിയ അപേക്ഷകൾ

CommonsDelinkerതിരുത്തുക

 • Operator :കോമൺസിലെ ബോട്ട്
 • Purpose  :കോമൺസിൽ നീക്കിയ പ്രമാണങ്ങളെ നീക്കൽ
 • Framework :<software/framework used>
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : ഇതിനെ ബോട്ടു പദവി കൊടുത്തുകൂടേ? ഇതിന്റെ തിരുത്തലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടു പ്രയോജനം ഉണ്ടോ?

-- :- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:55, 30 മേയ് 2014 (UTC)

  ചർച്ചതിരുത്തുക

വേണ്ട എന്നെന്റെയഭിപ്രായം, മെയിന്റൈനേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബോട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾ കാണട്ടേ ഏന്നുകരുതിത്തന്നെയാവണമത്. രണ്ടാമത് ചില ചിത്രങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കാണാൻ സഹായമായേക്കും. ഒരു താളിലെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, പകരമൊരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആവാം എന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാനും കഴിയും. ദിവസവും ശല്യമാകുന്നത്ര തിരുത്തുകളൊന്നും ഡീലിങ്കർ ചെയ്യാറില്ല. ബോട്ട് ഫ്ലാഗ് കൊടുത്ത് തിരുത്തുകൾ അതൊക്കെക്കൊണ്ട് മറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 11:15, 30 മേയ് 2014 (UTC)

അങ്ങനെയും ആകാം.  --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:33, 30 മേയ് 2014 (UTC)

  തീരുമാനംതിരുത്തുക

Pathbotതിരുത്തുക

 • Operator :Path slopu (സംവാദം)
 • Purpose  :താളുകളിൽ ഫലകങ്ങൾ(navbox) ചേർക്കുക.
 • Framework :JWB
 • Bot Flag in other wikipedias : Please see here
 • Remarks : ഈ അക്കൗണ്ട് enwikiഇൽ ഇതേ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് [1].

മാതൃക--[2] നന്ദി. -- Path slopu (സംവാദം) 16:27, 19 നവംബർ 2019 (UTC)

  ചർച്ചതിരുത്തുക

Path slopu താത്കാലികമായി ബോട്ട് ഫ്ലാഗ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാനം തിരുത്തുകൾ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 02:51, 11 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

Praveenp വളരെ നന്ദി.--Path slopu (സംവാദം) 04:05, 11 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)
@Praveenp: നമസ്കാരം, ബോട്ടുപയോഗിച്ച് കുറച്ച് [തിരുത്തലുകൾ] നടത്തി. ദയവായി പരിശോധിക്കണമേ. അവയിൽ ചിലത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
 1. [3]
 2. [4]
 3. [5]

--നന്ദി.--Path slopu (സംവാദം) 04:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)

  തീരുമാനംതിരുത്തുക

@Praveenp: വളരെ നന്ദി. താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ഈ പുതിയ ബോട്ട് ഫ്ലാഗ് വിക്കിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. നന്ദി. --Path slopu (സംവാദം) 04:13, 18 ഏപ്രിൽ 2020 (UTC)