വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ തളിക്കുളം ബ്ലോക്കിലാണ് 13.18 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 18 വാർഡുകളാണുള്ളത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. പൊക്കാഞ്ചേരി
 2. പടിഞ്ഞാറെ ടിപ്പുസുൽത്താൻ
 3. ത്യത്തല്ലൂർ വെസ്റ്റ്‌
 4. ഏഴാംകല്ല്
 5. ഹെൽത്ത് സെന്റർ
 6. ഗണേശ മംഗലം
 7. മണപ്പാട്
 8. ത്യത്തല്ലൂർ ഈസ്റ്റ്‌
 9. നടുവിൽക്കര വെസ്റ്റ്
 10. വാടാനപ്പിള്ളി ഈസ്റ്റ്
 11. നടുവിൽക്കര ഈസ്റ്റ്
 12. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
 13. പട്ടിലങ്ങാടി
 14. അഞ്ചങ്ങാടി
 15. വാടാനപ്പിള്ളി വെസ്റ്റ്
 16. ദുബായ്
 17. ഫിഷറീസ്
 18. മുള്ളങ്ങര

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
ബ്ലോക്ക് തളിക്കുളം
വിസ്തീര്ണ്ണം 13.18 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 27,003
പുരുഷന്മാർ 12,639
സ്ത്രീകൾ 14,364
ജനസാന്ദ്രത 2049
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1136
സാക്ഷരത 89.98%

അവലംബംതിരുത്തുക