ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ തളിക്കുളം ബ്ലോക്കിലാണ് 15.68 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് 1949-ലാണ്നിലവിൽ വന്നത്. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 16 വാർഡുകളാണുള്ളത്.

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. ചേറ്റുവ
 2. വടക്കുംമുറി
 3. പുളിക്കകടവ്
 4. പുളിഞ്ചോട്
 5. ശ്രീനാരായണ
 6. വേട്ടക്കൊരുമകൻ
 7. മാർക്കറ്റ്
 8. എൻ.എച്ച്.എസ്സ്.
 9. ആയിരംകണ്ണി
 10. തിരുനാരായണ
 11. പോളക്കൽ
 12. തിരുമംഗലം
 13. ഫിഷറീസ്
 14. ഏത്തായ്
 15. നേതാജി
 16. കോട്ട

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
ബ്ലോക്ക് തളിക്കുളം
വിസ്തീര്ണ്ണം 15.68 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 21,464
പുരുഷന്മാർ 9914
സ്ത്രീകൾ 11,550
ജനസാന്ദ്രത 1369
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1165
സാക്ഷരത 89.67%

അവലംബംതിരുത്തുക