റാന്നി പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
(റാന്നി പഴവങ്ങാടി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി താലൂക്കിൽ റാന്നി ബ്ളോക്കിലാണ് 53.38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള റാന്നി പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല പത്തനംതിട്ട
ബ്ലോക്ക് റാന്നി
വിസ്തീര്ണ്ണം 53.38 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 24,334
പുരുഷന്മാർ 11,974
സ്ത്രീകൾ 12,360
ജനസാന്ദ്രത 456
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1032
സാക്ഷരത 96.18%

അവലംബംതിരുത്തുക