ഫോർമിക് അമ്ലം

രാസസം‌യുക്തം
ഫലകം:Chembox E number

കാർബോക്സിലിക് അ‌മ്ലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലഘുവായഘടനയുള്ളതാണ് ഫോർമിക് അ‌മ്ലം അഥവാ മെഥനോയിക് അ‌മ്ലം. ഇതിന്റെ രാസസൂത്രം HCOOH അല്ലെങ്കിൽ HCO2H. എന്നാണ്. ഉറുമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ്

ഫോർമിക് അമ്ലം
Skeletal structure of formic acid
Skeletal structure of formic acid
3D model of formic acid
3D model of formic acid
Names
IUPAC name
Formic acid[1]
Systematic IUPAC name
Methanoic Acid
Other names
Aminic acid; Formylic acid; Hydrogen carboxylic acid; Hydroxymethanone; Hydroxy(oxo)methane; Metacarbonoic acid; Oxocarbinic acid; Oxomethanol
Identifiers
3D model (JSmol)
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
DrugBank
ECHA InfoCard 100.000.527 വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തുക
KEGG
RTECS number
  • LQ4900000
UNII
InChI
 
SMILES
 
Properties
തന്മാത്രാ വാക്യം
Molar mass 0 g mol−1
Appearance Colorless liquid
സാന്ദ്രത 1.22 g/mL
ദ്രവണാങ്കം
ക്വഥനാങ്കം
Miscible
അമ്ലത്വം (pKa) 3.77 [2]
വിസ്കോസിറ്റി 1.57 cP at 26 °C
Structure
Planar
1.41 D(gas)
Hazards
Main hazards Corrosive; irritant;
sensitizer.
R-phrases R10 R35
S-phrases (S1/2) S23 S26 S45
Flash point {{{value}}}
Related compounds
Related carboxylic acids Acetic acid
Propionic acid
Related compounds Formaldehyde
Methanol
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
| colspan=2 |  checkY verify (what ischeckY/☒N?)
  1. PubChem 284
  2. Brown, H. C. et al., in Braude, E. A. and Nachod, F. C., Determination of Organic Structures by Physical Methods, Academic Press, New York, 1955.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫോർമിക്_അമ്ലം&oldid=3973103" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്