പെഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ

(പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ഒരു ആധുനിക പേഴ്സണൽ ഡെസ്ക്റ്റോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചിത്രീകരണം
ലാപ്ടോപ്പ്.jpg

വലിപ്പം കൊണ്ടും വിലകൊണ്ടും വ്യക്തികൾക്ക് വാങ്ങുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് വിവിധോദ്ദേശ കമ്പ്യൂട്ടറുകളേയും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നു പറയാം. പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഉപയോക്താവിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ്.

വിഭാഗങ്ങൾതിരുത്തുക

പേരിനു പിന്നിൽതിരുത്തുക

ചരിത്രംതിരുത്തുക

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഘടകങ്ങൾതിരുത്തുക

 
1.മോണിറ്റർ, 2.മദർ ബോർഡ്, 3.സി.പി.യു, 4.റാം, 5.സ്ലോട്ട് എക്പാൻഷൻസ്,6.പവർ(smps), 7. സി.ഡി, 8. ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, 9.മൌസ് , 10.കീ ബോർഡ്

ഹാർഡ് വെയർ ഘടകങ്ങൾതിരുത്തുക

ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾതിരുത്തുക

ഔട്ട് പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾതിരുത്തുക

അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾതിരുത്തുക

ഓപ്പറേറ്റിങ് സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾതിരുത്തുക

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പെഴ്സണൽ_കമ്പ്യൂട്ടർ&oldid=3320704" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്