തമിഴ് സാഹിത്യം
സംഘകാല സാഹിത്യം
അഗത്തിയം തൊൽകാപ്പിയം
പതിനെൺമേൽ‍കണക്ക്
എട്ടുത്തൊകൈ
അയ്ങ്കുറുനൂറ് അകനാനൂറ്
പുറനാനൂറ് കലിത്തൊകൈ
കുറുന്തൊകൈ നറ്റിണൈ
പരിപാടൽ പതിറ്റുപത്ത്‌
പത്തുപ്പാട്ട്
തിരുമുരുകാറ്റുപ്പടൈ കുറിഞ്ചിപ്പാട്ട്
മലൈപടുകടാം മധുരൈക്കാഞ്ചി
മുല്ലൈപ്പാട്ട് നെടുനൽവാടൈ
പട്ടിനപ്പാലൈ പെരുമ്പാണാറ്റുപ്പടൈ
പൊരുനരാറ്റുപ്പടൈ ചിരുപാണാറ്റുപ്പടൈ
പതിനെണ്‌ കീഴ്കണക്ക്
നാലടിയാർ നാന്മണിക്കടികൈ
ഇന്നാ നാറ്പത് ഇനിയവൈ നാറ്പത്
കാർ നാർപത് കളവഴി നാർപത്
അയ്ന്തിണൈ അയ്മ്പത് തിണൈമൊഴി അയ്മ്പത്
അയ്ന്തിണൈ എഴുപത് തിണൈമാലൈ നൂറ്റൈമ്പത്
തിരുക്കുറൾ തിരികടുകം
ആച്ചാരക്കോവൈ പഴമൊഴി നാനൂറു
ചിറുപ്പഞ്ചമുലം മുതുമൊഴിക്കാഞ്ചി
ഏലാതി കൈന്നിലൈ
തമിഴർ
സംഘം സംഘം ഭൂപ്രകൃതി
സംഘകാലത്തെ തമിഴ് ചരിത്രം തമിഴ് സാഹിത്യം
പ്രാചീന തമിഴ് സംഗീതം സംഘകാല സമൂഹം
edit
സംഘസാഹിത്യത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ
സംഘസാഹിത്യം
അകാട്ടിയം
പതിനെട്ട് ഗ്രേറ്റർ ടെക്സ്റ്റുകൾ
എട്ട് ആന്തോളജികൾ
അയ്കുരുനു
പുസാന
കുസുന്തോകായ്
പരിപാൽ
പത്ത് ഐഡിൽസ്
തിരുമുരുക്കുപ്പായി
മലൈപ ṭ ക ṭā ം
മുല്ലൈപ്പ
Paṭṭiṭṭappālai
പോറുസരുപ്പപ്പായ്
ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ
സംഗം
സംഘസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള തമിഴ് ചരിത്രം
പതിനെട്ട് പാഠങ്ങൾ
നളാസിയർ
Iṉṉā Nāṟpatu
Kāṟr Nāṟpatu
Aintiṇai Aimpatu
Aintinai Eḻupatu
തിരുക്കുസ ḷ
Ācārakkōvai
Ciṟupañcamūlam
എലതി

പതിനെട്ട് മഹത് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പതിനെണ്മേല്കണക്ക് തമിഴിൽ:பதினெண்மேல்கணக்கு)) സാഹിത്യത്തിൽ, അവശേഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ തമിഴ് കവിതാ സമാഹാരമാണ്. ഈ ശേഖരം സംഘ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഏകദേശം 100 ബിസി മുതൽ 200 വരെ പഴക്കം ചെന്നതാണ് ഈ സാഹിത്യം എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. സംഘസാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പതിനെട്ട് പദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് '''പതിനെൺമേൽ‍കണക്ക്'''. എട്ടു പദ്യങ്ങളടങ്ങിയ എട്ടുത്തൊകൈയും പത്തുപാട്ടുമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗം. 473 കവികളെഴുതിയ 2,381 പദ്യങ്ങൾ പതിനെൺമേൽ‍കണക്കിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട്.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

പരാമർശങ്ങൾ തിരുത്തുക

  • സ്വെലെബിൽ, കെ വി അബ്സ്നിറ്റ്. തമിഴ് സാഹിത്യം (1975) ബ്രിൽ അക്കാദമിക് പബ്ലിഷേഴ്‌സ് ISBN 90-04-04190-7
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പതിനെൺമേൽ‍കണക്ക്&oldid=3320666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്