താന്ന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിൽ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്കിലാണ് 17.53 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള താന്ന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1953 ഒക്ടോബർ 2-നാണ് താന്ന്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിലവിൽവന്നത്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

വാർഡുകൾ തിരുത്തുക

 1. ചെമ്മാപ്പിള്ളി നോർത്ത്‌
 2. വടക്കുമുറി
 3. വടക്കുമുറി നോർത്ത്‌
 4. വടക്കുമുറി സൗത്ത്‌
 5. കിഴക്കുമുറി
 6. കിഴക്കുമുറി സൗത്ത്‌
 7. സോമശേഖര നഗർ
 8. കരുവാംകുളം
 9. കിഴുപ്പുള്ളിക്കര
 10. അഴിമാവ്‌
 11. താന്ന്യം സൗത്ത്‌
 12. വെണ്ടര
 13. കിഴക്കുമുറി വെസ്റ്റ്‌
 14. താന്ന്യം
 15. താന്ന്യം നോർത്ത്‌
 16. പെരിങ്ങോട്ടുകരപ്പാടം
 17. പൈനൂർ
 18. ബോട്ട് കടവ്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല തൃശ്ശൂർ
ബ്ലോക്ക് അന്തിക്കാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 17.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 27,265
പുരുഷന്മാർ 12,597
സ്ത്രീകൾ 14,668
ജനസാന്ദ്രത 1555
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1164
സാക്ഷരത 92.36%

അവലംബം തിരുത്തുക