തുടക്ക ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രസീലിലെ അരാരിപ്പ ബേസിനിൽ രൂപംകൊണ്ട ഭൗമ പാളികളാണ് ക്രറ്റോ ഫോർമേഷൻ (Crato Formation). ഇത് പാലിയെന്റോളജി വിദക്തർക്കു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ജീവാശ്മ ശേഖരമാണ്. 113 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഇതിന്റെ അടുക്കുകൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്നു.

Crato Formation
Stratigraphic range: Latest Aptian
~115–113 Ma
TypeGeological formation
Unit ofSantana Group
Sub-unitsNova Olinda Member
UnderliesRomualdo & Ipubi Formations
OverliesBarbalha Formation
Lithology
PrimaryMudstone, limestone
OtherSiltstone
Location
Coordinates7°06′S 39°42′W / 7.1°S 39.7°W / -7.1; -39.7Coordinates: 7°06′S 39°42′W / 7.1°S 39.7°W / -7.1; -39.7
Approximate paleocoordinates8°36′S 8°00′W / 8.6°S 8.0°W / -8.6; -8.0
RegionCeará, Pernambuco
Country ബ്രസീൽ
ExtentAraripe Basin
Type section
Named forCrato, Ceará
Araripe Basin map - formations and resources.jpg
Extent of the Santana Group, to which the Crato Formation belongs, in blue


ചരിത്രംതിരുത്തുക

 
Schematic development of the depositional environments of the Santana Group

1823-ൽ ആണ് ആദ്യമായി മൽസ്യങ്ങളുടെ ജീവാശ്മങ്ങൾ ഇവിടെനിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. 1993-ൽ ആണ് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൽ നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ട ടെറാസോറസ്, പലയിനം പ്രാണികൾ, മൽസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ജീവാശ്മങ്ങൾ അവിടെനിന്നും ലഭിച്ചു. തുമ്പികളുടെ ലാർവകൾ, ഇമാഗോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 384 ജീവാശ്മങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചു. ഹെമിപ്റ്റെറ, ഓർത്തപ്റ്റെറ, സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ജീവാശ്മങ്ങളും ധാരാളമായി ഇവിടെ കണ്ടെത്തി.

ജീവാശ്മങ്ങൾതിരുത്തുക

പ്രാണികൾതിരുത്തുക

Insects of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images

Araripenymphes[1]

A. seldoni

Nova Olinda Member

A Nymphid lacewing

Gracilepteryx

G. pulchra

A Eolepidopterigidae moth

Makarkinia[2]

M. adamsi
M. kerneri

A Kalligrammatid lacewing

Mickoleitia

M. longimanus

A Coxoplectopteran insect

Netoxena

N. nana

A Eolepidopterigidae moth

Principiala[3]

P. incerta

An Ithonidae lacewing, type species of Principiala

Psamateia

P. calipsa

A Eolepidopterigidae moth

Rafaelia

R. maxima

Neuropterida incertae sedis

Undopterix

U. cariensis

An Eolepidopterigidae moth

ആർത്രോപോഡതിരുത്തുക

Arthropods of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images
Protoischnurus P. axelrodorum Scorpion

മൽസ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

Fish of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images Notes
Araripelepidotes Araripelepidotes temnurus
Belonostomus Belonostomus sp.
Calamopleurus Calamopleurus cylindricus
Cladocyclus Cladocyclus gardneri An Ichthyodectidae fish
Cratoamia Cratoamia gondwanica
Dastilbe Dastilbe crandalli
Lepidotes Lepidotes wenzae
Placidichthys Placidichthys bidorsalis
Santanichthys Santanichthys diasii

ആംഫിബിയൻസ്തിരുത്തുക

Amphibians of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images

Arariphrynus[13]

Arariphrynus placidoi[13]

Cratia[13]

Cratia gracilis[13]

Eurycephalella[13]

Eurycephalella alcinae[13]

Pipoidea[13]

Possible indeterminate pipoid remains.[13]

സ്‌ക്വമാറ്റതിരുത്തുക

Squamatans of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images

Calanguban

C. alamoi

A non-iguana lizard

Tetrapodophis

T. amplectus

A stem group snake with limbs

ദിനോസറുകൾതിരുത്തുക

Dinosaurs and birds of the Crato Formation
Genus Species Presence Notes Images

?Avialae

?Avialan species

Numerous isolated feathers

Cratoavis

C. cearensis

Enantiornithine

 
Reconstruction of Cratoavis and Mirischia

?Spinosauroidea

?Spinosaur species

Isolated tooth

ക്രൂരോടാർസൻസ്തിരുത്തുക

Crocodylomorphs of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images

Susisuchus

Susisuchus anatoceps[14]

cf. Susisuchus sp.[15]

Undescribed species

Pterosaursതിരുത്തുക

Pterosaurs of the Crato Formation
Genus Species Presence Description Images

Arthurdactylus

A. conandoylei

Aymberedactylus

A. cearensis

A basal member of the Tapejarinae.

Brasileodactylus

B. sp.

Lacusovagus

L. magnificens

Nova Olinda Member

Ludodactylus

L. sibbicki

An ornithocheirid

Tupandactylus

T. imperator
T. navigans

?Tupuxuara

?T. sp.

ഫ്ലോറതിരുത്തുക

Flora of the Crato Formation
Species Notes
Araucaria cartellei, Brachyphyllum obesum, B. castilhoi, B. insigne, Iara iguassu, Caytoniales sp., Ephedra sp., Araripia florifera, Araucarites vulcanoi, Cariria orbiculiconiformis, Cearania heterophylla, Cratonia cotyledon, Endressinia brasiliana,Klitzchophyllites flabellatus, Novaolindia dubia, Pluricarpellatia peltata, Podozamites lanceolatus, Protananas lucenae, Ruffordia goeppertii, Tomaxellia biforme, Welwitschiaprisca austroamericana, Welwitschiophyllum brasiliense, Welwitschiostrobus murili, Araucariostrobus sp., Frenelopsis sp., Isoetites sp., Lindleycladus sp., Schizoneura sp.

മറ്റു ജീവാശ്മങ്ങൾതിരുത്തുക


അവലംബംതിരുത്തുക

 1. Myskowiak, 2016
 2. Bechly et al., 2016
 3. Makarkin & Menon, 2007
 4. Aparecida et al., 2015, p.25
 5. Aparecida et al., 2015, p.35
 6. Aparecida et al., 2015, p.29
 7. Aparecida et al., 2015, p.36
 8. Aparecida et al., 2015, p.31
 9. Aparecida et al., 2015, p.51
 10. Aparecida et al., 2015, p.26
 11. Aparecida et al., 2015, p.33
 12. Aparecida et al., 2015, p.47
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Báez et al., 2009
 14. Salisbury et al., 2003
 15. Figueiredo & Kellner, 2009
 16. Jorge de Lima et al., 2015, p.102
 17. Pinheiro, 2014, p.4

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രറ്റോ_ഫോർമേഷൻ&oldid=3630057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്