ചരിത്രാതീതകാല ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആണ് പാലിയെന്റോളോജി. ഫോസ്സിലുകളുടെ പഠനം, ജീവികളുടെ പരിണാമം, അവയ്ക്ക് മറ്റു ജീവികളും പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുരാതന ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയും പാലിയെന്റോളോജിയുടെ പഠന പരിധിയിൽ വരുന്നു.

ഉപശാഖകൾ തിരുത്തുക

പാലിയെന്റോളജിയെ പല ശാഖകൾ ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്,[1] അതിൽ മുഖ്യമായവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

  • വെർറ്റിബ്രറ്റ് പാലിയെന്റോളോജി (നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികളുടെ ഫോസ്സിലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവ)
  • ഇൻവെർറ്റിബ്രറ്റ് പാലിയെന്റോളോജി (നട്ടെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവികളുടെ ഫോസ്സിലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവ)
  • പാലിയോബോട്ടണി (ഫോസ്സിൽ ആയ സസ്യജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവ)
  • മൈക്രോപാലിയെന്റോളോജി (എല്ലാ തരം മൈക്രോസ്കോപിക് ഫോസ്സിലുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവ)[2]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Plotnick, R.E. "A Somewhat Fuzzy Snapshot of Employment in Paleontology in the United States". Palaeontologia Electronica. Coquina Press. 11 (1). ISSN 1094-8074. Retrieved September 17, 2008.
  2. "What is Paleontology?". University of California Museum of Paleontology. Retrieved September 17, 2008.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാലിയെന്റോളജി&oldid=2898565" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്