ക്രിറ്റേഷ്യസ്

(Cretaceous എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Cretaceous
145–66 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
Mean atmospheric O
2
content over period duration
c. 30 vol %[1][2]
(150 % of modern level)
ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷ CO
2
അളവ്
c. 1700 ppm[3]
(6 times pre-industrial level)
Mean surface temperature over period duration c. 18 °C[4]
(4 °C above modern level)
Key events in the Cretaceous
-140 —
-130 —
-120 —
-110 —
-100 —
-90 —
-80 —
-70 —
An approximate timescale of key Cretaceous events.
Axis scale: millions of years ago.

ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലഘട്ടം ഭുമിയുടെ കാലയളവിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒന്നാണ്. ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലം 14.55 ± 0.4 കോടി വർഷം മുൻപുമുതൽ 6.55 ± 0.03 കോടി വർഷം മുമ്പുവരെയാണ്. ജർമൻ ഭാഷയിൽ ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ Kreide എന്നാൽ അർഥം ചോക്ക് എന്നാണ്, പല ഭാഷയിലും ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലം ചുണ്ണാമ്പു കാലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുനത്.

പ്രാധാന്യം

തിരുത്തുക

ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നാൽ, പുതിയ തരം സസ്തനി രൂപം കൊണ്ടതും , പക്ഷി രൂപം കൊണ്ടതും, പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടികൾ ഉണ്ടായതും ഈ കാലത്താണ്.

ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലത്തിന്റെ വിഭജനം

തിരുത്തുക

ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലം 145.5 ± 4 മയ (ദശലക്ഷം വർഷം മുൻപ് ) മുതൽ 65.5 ± 0.3 മയ വരെ ആണ്. കാലം ജുറാസ്സിക്‌ കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള കാലമാണ് ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌‌. ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് പാലിയോജീൻ എന്ന പുതിയ കാലഘട്ടമാണ്. ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലത്തിന്റെ വിഭജനം

കേ-ടി വംശനാശം

തിരുത്തുക
System/
Period
Series/
Epoch
Stage/
Age
Age (Ma)
പാലിയോജീൻ Paleocene Danian younger
ക്രിറ്റേഷ്യസ് Upper/
അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ്
Maastrichtian 66.0–72.1
Campanian 72.1–83.6
Santonian 83.6–86.3
Coniacian 86.3–89.8
Turonian 89.8–93.9
Cenomanian 93.9–100.5
Lower/
തുടക്ക ക്രിറ്റേഷ്യസ്
Albian 100.5–~113.0
Aptian ~113.0–~125.0
Barremian ~125.0–~129.4
Hauterivian ~129.4–~132.9
Valanginian ~132.9–~139.8
Berriasian ~139.8–~145.0
ജുറാസ്സിക്‌ Upper/
Late
Tithonian older
Subdivision of the Cretaceous system
according to the IUGS, as of July 2012.

ഭുമിയുടെ ചരിത്രം കണ്ട ഒരു വലിയ വംശനാശമാണ് ക്രിറ്റേഷ്യസ്‌ കാലഘട്ടം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഇതിനെ കേ - ടി വംശനാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന 7 5 % ജീവികളും ഈ വംശനാശത്തിൽ നശിച്ചുപോയി ഇതിൽ കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പറക്കാത്ത ഇനത്തിൽ പെട്ട എല്ലാ ദിനോസറുകളും , കടലിൽ വസിച്ചിരുന്ന വലിയ ഉരഗങ്ങൾ , പറക്കുന്ന ഉരഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പെടും.

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. Image:Sauerstoffgehalt-1000mj.svg
  2. File:OxygenLevel-1000ma.svg
  3. Image:Phanerozoic Carbon Dioxide.png
  4. Image:All palaeotemps.png

പുറമെ നിന്നുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
 
Wiktionary
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്രിറ്റേഷ്യസ്&oldid=2482550" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്