ഇതും കാണുക: 2020 in sports, Portal:Sports

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾതിരുത്തുക

അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾതിരുത്തുക

ചെസ്സ്തിരുത്തുക

ക്രിക്കറ്റ്തിരുത്തുക

ഐസ് ഹോക്കിതിരുത്തുക

ടെന്നീസ്തിരുത്തുക

വിന്റർ സ്പോർട്സ്തിരുത്തുക

Alpine skiingതിരുത്തുക
Cross-country skiingതിരുത്തുക
Nordic combinedതിരുത്തുക
Skeletonതിരുത്തുക
Ski jumpingതിരുത്തുക

വരാനിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾതിരുത്തുക

(incl. events taking place within one month)

കാറോട്ടമൽസരംതിരുത്തുക

ക്രിക്കറ്റ്തിരുത്തുക

സൈക്ലിംഗ്തിരുത്തുക

Dartsതിരുത്തുക

ഗോൾഫ്തിരുത്തുക

ടെന്നീസ്തിരുത്തുക

വിന്റർ സ്പോർട്സ്തിരുത്തുക

Curlingതിരുത്തുക

Current sporting seasonsതിരുത്തുക

American football 2019തിരുത്തുക

Auto racing 2019തിരുത്തുക

Baseball 2019തിരുത്തുക

Basketball 2019തിരുത്തുക

പ്രധാന ലേഖനം:

Cricket 2019തിരുത്തുക

First classതിരുത്തുക
List Aതിരുത്തുക
Twenty20തിരുത്തുക

Cycling 2019തിരുത്തുക

Football (soccer) 2019തിരുത്തുക

National teams competitions
International club competitions
Domestic (national) competitions
പ്രധാന ലേഖനം:

Golf 2019തിരുത്തുക

Handball 2019തിരുത്തുക

Ice hockey 2019തിരുത്തുക

Lacrosse 2019തിരുത്തുക

Rugby union 2019തിരുത്തുക

Snooker 2019തിരുത്തുക

Squash 2018തിരുത്തുക

Tennis 2019തിരുത്തുക

Volleyball 2019തിരുത്തുക

National teams competitions
International clubs competitions
Domestic (national) competitions

Winter sports 2019തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കവാടം:സമകാലികം/കായികം&oldid=2915966" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്