ഏപ്രിൽ 2008 അധിവർഷത്തെ നാലാം മാസമായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച മാസം 30 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരു ബുധനാഴ്ച അവസാനിച്ചു.

2008 ഏപ്രിൽ മാസം നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏപ്രിൽ_2008&oldid=3386495" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്