ഉപയോക്താവ്:Manubot/task5/Category:Male actors in Malayalam cinema

Results for Category:Male_actors_in_Malayalam_cinemaതിരുത്തുക

241 pages are missing in Malayalam. Following are the pages,

 1. en:Aaryan Krishna Menon Aaryan Krishna Menon
 2. en:Jolly Abraham Jolly Abraham
 3. en:Adithya (actor) Adithya (actor)
 4. en:Aravind Akash Aravind Akash
 5. en:Kedamangalam Ali Kedamangalam Ali
 6. en:Boban Alummoodan Boban Alummoodan
 7. en:Anand (actor) Anand (actor)
 8. en:Akshay Anand Akshay Anand
 9. en:J. A. R. Anand J. A. R. Anand
 10. en:Anandaraj Anandaraj
 11. en:Praveen Anidil Praveen Anidil
 12. en:Chilakalapudi Seeta Rama Anjaneyulu Chilakalapudi Seeta Rama Anjaneyulu
 13. en:Anal Arasu Anal Arasu
 14. en:K. K. Aroor K. K. Aroor
 15. en:Subbu Panchu Arunachalam Subbu Panchu Arunachalam
 16. en:Skanda Ashok Skanda Ashok
 17. en:Chembil Ashokan Chembil Ashokan
 18. en:Ashvin Mathew Ashvin Mathew
 19. en:Askar Ali Askar Ali
 20. en:Jagapati Babu Jagapati Babu
 21. en:Kalasala Babu Kalasala Babu
 22. en:Zero Babu Zero Babu
 23. en:Baby (director) Baby (director)
 24. en:Baiju (actor) Baiju (actor)
 25. en:Bala Kumar Bala Kumar
 26. en:Nilambur Balan Nilambur Balan
 27. en:Roshan Basheer Roshan Basheer
 28. en:Jolly Bastian Jolly Bastian
 29. en:Bineesh Bastin Bineesh Bastin
 30. en:Siddhartha Basu Siddhartha Basu
 31. en:Prakash Belawadi Prakash Belawadi
 32. en:Sudesh Berry Sudesh Berry
 33. en:Pappukutty Bhagavathar Pappukutty Bhagavathar
 34. en:Bharath (actor) Bharath (actor)
 35. en:Hemant Birje Hemant Birje
 36. en:Biyon Biyon
 37. en:Dharmajan Bolgatty Dharmajan Bolgatty
 38. en:J. D. Chakravarthy J. D. Chakravarthy
 39. en:Vinu Chakravarthy Vinu Chakravarthy
 40. en:Kottayam Chellappan Kottayam Chellappan
 41. en:Bob Christo Bob Christo
 42. en:Kapil Dev (actor) Kapil Dev (actor)
 43. en:Rahul Dev Rahul Dev
 44. en:Pankaj Dheer Pankaj Dheer
 45. en:R. Dilip (Tamil actor) R. Dilip (Tamil actor)
 46. en:Disney James Disney James
 47. en:Divyadarshan Divyadarshan
 48. en:Gautham Krishn Gautham Krishn
 49. en:Salim Ghouse Salim Ghouse
 50. en:Sankaran Gopalakrishnan Sankaran Gopalakrishnan
 51. en:Jacob Gregory Jacob Gregory
 52. en:Manoj Guinness Manoj Guinness
 53. en:Amole Gupte Amole Gupte
 54. en:Hakim Rawther Hakim Rawther
 55. en:Hari (actor) Hari (actor)
 56. en:Kalamandalam Haridas Kalamandalam Haridas
 57. en:Harsha Vardhan Harsha Vardhan
 58. en:Rajesh Hebbar Rajesh Hebbar
 59. en:Peter Hein Peter Hein
 60. en:Adil Ibrahim Adil Ibrahim
 61. en:Puneet Issar Puneet Issar
 62. en:Assim Jamal Assim Jamal
 63. en:James (Malayalam actor) James (Malayalam actor)
 64. en:Yog Japee Yog Japee
 65. en:Chethan Jayalal Chethan Jayalal
 66. en:Jayaraj Warrier Jayaraj Warrier
 67. en:Kalidas Jayaram Kalidas Jayaram
 68. en:Jeassy Jeassy
 69. en:Jinu Ben Jinu Ben
 70. en:Keerikkadan Jose Keerikkadan Jose
 71. en:Mohan Jose Mohan Jose
 72. en:Basil Joseph Basil Joseph
 73. en:Jinu Joseph Jinu Joseph
 74. en:Willson Joseph Willson Joseph
 75. en:Joemon Joshy Joemon Joshy
 76. en:Junaid Sheikh Junaid Sheikh
 77. en:Kailash (actor) Kailash (actor)
 78. en:Kamaraddin Kamaraddin
 79. en:Arunraja Kamaraj Arunraja Kamaraj
 80. en:Kanal Kannan Kanal Kannan
 81. en:Goga Kapoor Goga Kapoor
 82. en:Mansoor Ali Khan (actor) Mansoor Ali Khan (actor)
 83. en:Sai Kiran Sai Kiran
 84. en:Kishore (actor) Kishore (actor)
 85. en:Ajith Kollam Ajith Kollam
 86. en:Sudhi Koppa Sudhi Koppa
 87. en:Pradeep Kottayam Pradeep Kottayam
 88. en:Krishna (Malayalam actor) Krishna (Malayalam actor)
 89. en:Krishna Shankar Krishna Shankar
 90. en:Rajiv Krishna Rajiv Krishna
 91. en:Krishnabhaskar Mangalasserri Krishnabhaskar Mangalasserri
 92. en:Krishnachandran Krishnachandran
 93. en:Krishnankutty Nair Krishnankutty Nair
 94. en:Harish Kumar Harish Kumar
 95. en:Krishna Kumar (actor) Krishna Kumar (actor)
 96. en:Ravikumar (actor) Ravikumar (actor)
 97. en:Tarun Kumar Tarun Kumar
 98. en:Vineeth Kumar Vineeth Kumar
 99. en:Vinod Kumar Vinod Kumar
 100. en:Kalaikkal Kumaran Kalaikkal Kumaran
 101. en:Kunjandi Kunjandi
 102. en:Jean Paul Lal Jean Paul Lal
 103. en:Vanchiyoor Madhavan Nair Vanchiyoor Madhavan Nair
 104. en:Mahesh (actor) Mahesh (actor)
 105. en:Maqbool Salmaan Maqbool Salmaan
 106. en:Ravi Mariya Ravi Mariya
 107. en:Alex Mathew Alex Mathew
 108. en:RJ Mathukkutty RJ Mathukkutty
 109. en:Meghanathan Meghanathan
 110. en:Hemanth Menon Hemanth Menon
 111. en:Ravi Menon Ravi Menon
 112. en:Sekhar Menon Sekhar Menon
 113. en:Suresh Menon Suresh Menon
 114. en:Vijay Menon Vijay Menon
 115. en:S. K. Misro S. K. Misro
 116. en:Mithun Ramesh Mithun Ramesh
 117. en:Sanjay Mitra Sanjay Mitra
 118. en:Mohan (actor) Mohan (actor)
 119. en:Anu Mohan Anu Mohan
 120. en:Vineeth Mohan Vineeth Mohan
 121. en:Mukundan (Actor) Mukundan (Actor)
 122. en:Mithun Murali Mithun Murali
 123. en:Musthafa Musthafa
 124. en:Nadirshah Nadirshah
 125. en:Kozhikode Narayanan Nair Kozhikode Narayanan Nair
 126. en:P. K. Venukuttan Nair P. K. Venukuttan Nair
 127. en:Sudev Nair Sudev Nair
 128. en:Vishak Nair Vishak Nair
 129. en:Unnikrishnan Namboothiri Unnikrishnan Namboothiri
 130. en:Nishan (actor) Nishan (actor)
 131. en:Vishnu Nandan Vishnu Nandan
 132. en:Arjun Nandhakumar Arjun Nandhakumar
 133. en:Nandhu Nandhu
 134. en:Napoleon (actor) Napoleon (actor)
 135. en:Narayanankutty Narayanankutty
 136. en:Saju Navodaya Saju Navodaya
 137. en:Juby Ninan Juby Ninan
 138. en:Alexx O'Nell Alexx O'Nell
 139. en:M. B. Padmakumar M. B. Padmakumar
 140. en:Govind Padmasoorya Govind Padmasoorya
 141. en:Chali Pala Chali Pala
 142. en:Babu Pallassery Babu Pallassery
 143. en:J. Pallassery J. Pallassery
 144. en:Biju Pappan Biju Pappan
 145. en:Ottapalam Pappan Ottapalam Pappan
 146. en:Deepak Parambol Deepak Parambol
 147. en:R. Parthiepan R. Parthiepan
 148. en:Pasupathy Pasupathy
 149. en:Manikandan Pattambi Manikandan Pattambi
 150. en:Abijith Paul Abijith Paul
 151. en:Hareesh Peradi Hareesh Peradi
 152. en:Hareesh Perumanna Hareesh Perumanna
 153. en:Rahul Pillai Rahul Pillai
 154. en:Ganapathi (actor) Ganapathi (actor)
 155. en:Dinesh Prabhakar Dinesh Prabhakar
 156. en:Prajin Prajin
 157. en:Prem Prakash Prem Prakash
 158. en:Ravi Prakash (Telugu actor) Ravi Prakash (Telugu actor)
 159. en:Prashanth (actor) Prashanth (actor)
 160. en:Praveen Prem Praveen Prem
 161. en:Charan Raj Charan Raj
 162. en:Raja (Tamil actor) Raja (Tamil actor)
 163. en:Rajeev (Tamil actor) Rajeev (Tamil actor)
 164. en:Rajesh (actor) Rajesh (actor)
 165. en:Rajesh Sharma (Malayalam actor) Rajesh Sharma (Malayalam actor)
 166. en:Nikesh Ram Nikesh Ram
 167. en:Atlas Ramachandran Atlas Ramachandran
 168. en:Sreeram Ramachandran Sreeram Ramachandran
 169. en:V. K. Ramasamy (actor) V. K. Ramasamy (actor)
 170. en:Rami Reddy (actor) Rami Reddy (actor)
 171. en:Ramu (actor) Ramu (actor)
 172. en:C. S. Rao C. S. Rao
 173. en:Kanta Rao Kanta Rao
 174. en:Padmaraj Ratheesh Padmaraj Ratheesh
 175. en:Ajay Rathnam Ajay Rathnam
 176. en:Poojappura Ravi Poojappura Ravi
 177. en:Radha Ravi Radha Ravi
 178. en:Ravichandran (Tamil actor) Ravichandran (Tamil actor)
 179. en:Rathna Shekar Reddy Rathna Shekar Reddy
 180. en:Riaz M T Riaz M T
 181. en:Mukesh Rishi Mukesh Rishi
 182. en:Rony David Rony David
 183. en:Harikrishnan Harikrishnan
 184. en:Sadiq Sadiq
 185. en:Geetha Salam Geetha Salam
 186. en:Samuthirakani Samuthirakani
 187. en:M. Sasikumar M. Sasikumar
 188. en:Sathaar Sathaar
 189. en:Krish J. Sathaar Krish J. Sathaar
 190. en:Sharat Saxena Sharat Saxena
 191. en:Ahwan Sebastian Ahwan Sebastian
 192. en:Sendrayan Sendrayan
 193. en:Sethu (actor) Sethu (actor)
 194. en:Rajkumar Sethupathi Rajkumar Sethupathi
 195. en:Shaam Shaam
 196. en:Shafeeq (actor) Shafeeq (actor)
 197. en:Shanavas Shanavas
 198. en:Sujith Shankar Sujith Shankar
 199. en:Sharafudheen Sharafudheen
 200. en:Mohan Sharma Mohan Sharma
 201. en:Shiju Shiju
 202. en:Sayaji Shinde Sayaji Shinde
 203. en:Shivaji (Malayalam actor) Shivaji (Malayalam actor)
 204. en:Siddharth (actor) Siddharth (actor)
 205. en:Shaheen Siddique Shaheen Siddique
 206. en:Ahmed Sidhique Ahmed Sidhique
 207. en:Sanju Sivram Sanju Sivram
 208. en:Guru Somasundaram Guru Somasundaram
 209. en:P. Sreekumar P. Sreekumar
 210. en:S. P. Sreekumar S. P. Sreekumar
 211. en:Dhyan Sreenivasan Dhyan Sreenivasan
 212. en:Sriimurali Sriimurali
 213. en:Shridhar (actor) Shridhar (actor)
 214. en:Srikanth (actor) Srikanth (actor)
 215. en:Subair Subair
 216. en:Subbaraju Subbaraju
 217. en:R. N. Sudarshan R. N. Sudarshan
 218. en:Sujith Vaassudev Sujith Vaassudev
 219. en:Sunil Sukhada Sunil Sukhada
 220. en:Suman (actor) Suman (actor)
 221. en:V. Suresh Thampanoor V. Suresh Thampanoor
 222. en:Antony Thekkek Antony Thekkek
 223. en:Thiagarajan Thiagarajan
 224. en:Thirumurugan (actor) Thirumurugan (actor)
 225. en:P. A. Thomas P. A. Thomas
 226. en:Rasheed Ummer Rasheed Ummer
 227. en:Vishnu Unnikrishnan Vishnu Unnikrishnan
 228. en:Jeet Upendra Jeet Upendra
 229. en:Balu Varghese Balu Varghese
 230. en:Sijoy Varghese Sijoy Varghese
 231. en:Potti Veeraiah Potti Veeraiah
 232. en:Veeran Veeran
 233. en:Ganesh Venkatraman Ganesh Venkatraman
 234. en:Venu Arvind Venu Arvind
 235. en:Vettukili Prakash Vettukili Prakash
 236. en:Vijayakumar (Malayalam actor) Vijayakumar (Malayalam actor)
 237. en:Vijayan (actor) Vijayan (actor)
 238. en:Alleppey Vincent Alleppey Vincent
 239. en:Ronson Vincent Ronson Vincent
 240. en:Poornam Vishwanathan Poornam Vishwanathan
 241. en:Sajid Yahiya Sajid Yahiya


Unable to process following pages,

 1. en:Shivaji Guruvayoor
 2. en:Innocent (actor)
 3. en:Jayasurya
 4. en:Kalamandalam Kesavan
 5. en:Kothuku Nanappan
 6. en:Nassar
 7. en:Renji Panicker
 8. en:G. K. Pillai (actor)
 9. en:Kollam G. K. Pillai
 10. en:Ramesh Pisharody
 11. en:Narendra Prasad
 12. en:Amrish Puri
 13. en:Santhosh (actor)
 14. en:Vikram (actor)