റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം

ഏറ്റവും അധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം
(Russian Empire എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

രാജാധിപത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നതും ഏറ്റവും അധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം. 1741 മുതൽ 1917-ലെ ഒരാഴ്ച മാത്രം നീണ്ട ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവത്തിൽ തൂത്തെറിയപ്പെടുന്നതുവരെ ഈ ഭരണസംവിധാനം നിലനിന്നു.[6] മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥലവിസ്തൃതിയുടെ സ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷ്, മംഗോളിയൻ രാജവംശങ്ങളുടെ വ്യാപനമേഖലയ്ക്ക് തൊട്ടുതാഴെയായിരുന്നു.സ്വീഡിഷ്, ഒട്ടോമൻ, പേർഷ്യൻ, പോളിഷ്-ലിത്വാനിയൻ രാജഭരണങ്ങളുടെ തകർച്ചയും റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി.

Russian Empire

Pre-reformed Russian  1708
                    Russian  Российская империя
              transliteration  Rossiyskaya imperiya
1721–1917
Flag of Russia
Flag
{{{coat_alt}}}
Coat of arms
All territories that were ever part of the Russian Empire or in its sphere of influence.
  Territory[a]
  Spheres of influence
Location of Russia
CapitalSt. Petersburg
(1721–1728, 1730–1917)
Moscow
(1728–1730)
Common languagesOfficial
Russian
Regional
Religion
Official
Russian Orthodox
GovernmentAbsolute monarchy (1721–1906)
Constitutional monarchy (1906–1917) (de jure)[1]
Emperor 
• 1721–1725 (first)
Peter the Great
• 1894–1917 (last)
Nicholas II
 
• 1905–1906 (first)
Sergei Witte
• 1917 (last)
Nikolai Golitsyn
Legislature
Emperor exercised legislative
power in conjunction with the
State Council and State Duma[2]
State Council
State Duma
History 
• Accession of Peter I
7 May [O.S. 27 Apr] 1682[c]
• Empire proclaimed
22 Oct [O.S. 11 Oct] 1721
26 Dec [O.S. 14 Dec] 1825
3 Mar [O.S. 19 Feb] 1861
Jan–Dec 1905
6 May [O.S. 23 Apr] 1906
15 Mar [O.S. 2 Mar] 1917
7 Nov [O.S. 25 Oct] 1917
Area
1895[3][4]22,800,000 കി.m2 (8,800,000 ച മൈ)
Population
• 1916
181,537,800
CurrencyRuble
ISO 3166 codeRU
Preceded by
Succeeded by
Tsardom of Russia
Russian Republic
Today part of

അതിർത്തികൾ തിരുത്തുക

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വടക്ക് ആർട്ടിക് സമുദ്രം മുതൽ തെക്ക് കരിങ്കടൽ വരെയും കിഴക്ക് അലാസ്ക വരെയും പടിഞ്ഞാറ് ബാൾട്ടിക് സമുദ്രം മുതൽ ശാന്തസമുദ്രതീരം വരെയും (1867 വരെ) റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരമേഖലയായിരുന്നു.[7]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. The State Duma was more used just for show to lower dissent in the nation as only nobility voted in favor of the Tsar; the Duma was dissolved in 1906-1907 More info
  2. "The Sovereign Emperor exercises legislative power in conjunction with the State Council and State Duma". Fundamental laws, art. 7
  3. Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 498. doi:10.1111/0020-8833.00053. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2016.
  4. Turchin, Peter; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D (December 2006). "East-West Orientation of Historical Empires". Journal of world-systems research. 12 (2): 223. ISSN 1076-156X. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2016.
  5. Eastern Badakhshan Province
  6. Swain says, "The first government to be formed after the February Revolution of 1917 had, with one exception, been composed of liberals." Geoffrey Swain (2014). Trotsky and the Russian Revolution. Routledge. p. 15.; also see Alexander Rabinowitch (2008). The Bolsheviks in Power: The First Year of Soviet Rule in Petrograd. Indiana UP. p. 1.
  7. In pictures: Russian Empire in colour photos, BBC News Magazine, March 2012.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റഷ്യൻ_സാമ്രാജ്യം&oldid=3341659" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്