ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്മാരുടെ പട്ടിക

(List of Chief Justices of India എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇത് എല്ലാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെയും പട്ടികയാണ് (സിജെഐ) . 1950 ൽ ഫെഡറൽ കോടതിയെ മറികടന്നു സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷം 47 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ ഇതുവരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.. 2019 നവംബർ 18 ന് അധികാരമേറ്റ ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെയാണ് നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (1937–50)തിരുത്തുക

1937 ഒക്ടോബർ 1 നാണ് ഫെഡറൽ കോടതി നിലവിൽ വന്നത്. ദില്ലിയിലെ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടത്തിലെ ചേംബർ ഓഫ് പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു കോടതിയുടെ ഇരിപ്പിടം. ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും രണ്ട് പ്യൂസ്നെ ജഡ്ജിമാരുമായാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. സർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സർ മൗറീസ് ഗ്വയറും മറ്റ് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരായ സർ ഷാ മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ, എം ആർ ജയക്കർ എന്നിവരായിരുന്നു . 1950 ജനുവരി 28 ന് സുപ്രീം കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു.

Image Name
(birth–death)
Period of office Length of term (days) Bar Appointed by
1 Sir Maurice Gwyer
(1878–1952)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 2,032 Inner Temple The Marquess of Linlithgow
Acting Sir Srinivas Varadachariar Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 43
2 Sir Patrick Spens
(1885–1973)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 1,529 Inner Temple
3   Sir H. J. Kania
(1890–1951)
Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 896 Bombay High Court The Viscount Mountbatten of Burma

സുപ്രീം കോടതി (1950 - ഇന്നുവരെ)തിരുത്തുക

1950 ജനുവരി 26 ന് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജനിച്ചതിനുശേഷം 47 പേർ ഇന്ത്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി (സിജെഐ) സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. [1] ഉദ്ഘാടന സിജെഐയാണ് എച്ച്ജെ കാനിയ, 2019 നവംബർ 18 ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധികാരമേറ്റ ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ യാണ് നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് . ജസ്റ്റിസ് വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ആൾ . 7 വർഷം ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി. 17 ദിവസം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കമൽ നരേൻ സിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്നത് .

Image Name
(birth–death)
Period of office Length of term (days) Bar Appointed by (President of India)
1   H. J. Kania
(1890–1951)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 649 Bombay High Court Rajendra Prasad
2   M. Patanjali Sastri
(1889–1963)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 788 Madras High Court
3   Mehr Chand Mahajan
(1889–1967)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 352 Punjab and Haryana High Court
4   Bijan Kumar Mukherjea
(1891–1956)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 404 Calcutta High Court
5   Sudhi Ranjan Das
(1894–1977)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 1337 Calcutta High Court
6   Bhuvaneshwar Prasad Sinha
(1899–1986)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 1583 Patna High Court
7   P. B. Gajendragadkar
(1901–1981)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 773 Bombay High Court Sarvepalli Radhakrishnan
8   Amal Kumar Sarkar
(1901–2001)
Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 105 Calcutta High Court
9   Koka Subba Rao
(1902–1976)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 285 Madras High Court
10   Kailas Nath Wanchoo
(1903–1988)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 318 Allahabad High Court
11   Mohammad Hidayatullah
(1905–1992)[2]
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 1025 Bombay High Court Zakir Hussain
12   Jayantilal Chhotalal Shah
(1906–1991)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 35 Bombay High Court Varahagiri Venkata Giri
13   Sarv Mittra Sikri
(1908–1992)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 824 Lahore High Court
14   A. N. Ray
(1912–2009)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 1372 Calcutta High Court
15   Mirza Hameedullah Beg
(1913–1988)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 389 Allahabad High Court Fakhruddin Ali Ahmed
16   Y. V. Chandrachud
(1920–2008)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 2696 Bombay High Court Neelam Sanjiva Reddy
17   P. N. Bhagwati
(1921–2017)
Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 526 Gujarat High Court Zail Singh
18   Raghunandan Swarup Pathak
(1924–2007)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month 940 Allahabad High Court
19   Engalaguppe Seetharamiah Venkataramiah
(1924–1997)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 181 Karnataka High Court Ramaswamy Venkataraman
20   Sabyasachi Mukharji
(1927–1990)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 281 Calcutta High Court
21   Ranganath Misra
(1926–2012)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 424 Orissa High Court
22   Kamal Narain Singh
(1926–)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 17 Allahabad High Court
23   Madhukar Hiralal Kania
(1927–2016)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 340 Bombay High Court
24   Lalit Mohan Sharma
(1928–2008)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month 85 Patna High Court Shankar Dayal Sharma
25   M. N. Venkatachaliah
(1929–)
Error in Template:Date table sorting: 'February' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 619 Karnataka High Court
26   Aziz Mushabber Ahmadi
(1932–)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month 881 Gujarat High Court
27   J. S. Verma
(1933–2013)
Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 298 Madhya Pradesh High Court
28   Madan Mohan Punchhi
(1933–2015)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 264 Punjab and Haryana High Court Kocheril Raman Narayanan
29 Adarsh Sein Anand
(1936–2017)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 1,117 Jammu and Kashmir High Court
30   Sam Piroj Bharucha
(1937–)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 185 Bombay High Court
31   Bhupinder Nath Kirpal
(1937–)
Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 185 Delhi High Court
32   Gopal Ballav Pattanaik
(1937–)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 40 Orissa High Court A. P. J. Abdul Kalam
33   V. N. Khare
(1939–)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 499 Allahabad High Court
34   S. Rajendra Babu
(1939–)
Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 29 Karnataka High Court
35   Ramesh Chandra Lahoti
(1940–)
Error in Template:Date table sorting: 'June' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 517 Madhya Pradesh High Court
36 Yogesh Kumar Sabharwal
(1942–2015)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 438 Delhi High Court
37   K. G. Balakrishnan
(1945–)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month 1,214 Kerala High Court
38   S. H. Kapadia
(1947–2016)
Error in Template:Date table sorting: 'May' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 870 Bombay High Court Pratibha Patil
39   Altamas Kabir
(1948–2017)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month 292 Calcutta High Court Pranab Mukherjee
40   P. Sathasivam
(1949–)
Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month 281 Madras High Court
41   Rajendra Mal Lodha
(1949–)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month 153 Rajasthan High Court
42   H. L. Dattu
(1950–)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month 430 Karnataka High Court
43   T. S. Thakur
(1952–)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month 397 Jammu and Kashmir High Court
44   Jagdish Singh Khehar
(1952–)
Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month 235 Punjab and Haryana High Court
45   Dipak Misra
(1953–)
Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month 400 Orissa High Court Ram Nath Kovind
46   Ranjan Gogoi
(1954–)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month 410 Gauhati High Court
47   Sharad Arvind Bobde
(1956–)
18 നവംബർ 2019[3] Incumbent 623 Bombay High Court

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

  • - മരണ തീയതി
  • - രാജി തീയതി

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. "List of Retired Hon'ble Chief Justices". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2016-12-19-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 6 Jan 2012.
  2. Also served as Acting President of India and Vice-President of India.
  3. "Justice Sharad Arvind Bobde takes oath as 47th CJI". Times of India. 18 November 2019.