ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
(ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലാണ് 219.41 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തിരുത്തുക

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

  1. ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  2. കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  3. കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  4. പൂക്കോട്ടുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  5. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  6. തൃക്കടീരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
  7. വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല പാലക്കാട്
താലൂക്ക് ഒറ്റപ്പാലം
വിസ്തീര്ണ്ണം 219.41 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 144,928
പുരുഷന്മാർ 68,606
സ്ത്രീകൾ 76,322
ജനസാന്ദ്രത 661
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1112
സാക്ഷരത 87.78%

വിലാസം തിരുത്തുക

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - 679513
ഫോൺ‍ : 0466 2261221
ഇമെയിൽ‍‍ : bdoskp@gmail.com

അവലംബം തിരുത്തുക