മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലക്കാട് താലൂക്കിലാണ് 468.04 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മലമ്പുഴ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • കിഴക്ക് - തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനവും, ചിറ്റൂർ ബ്ളോക്കും
 • വടക്ക് - അട്ടപ്പാടി ബ്ളോക്കും, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനവും
 • തെക്ക്‌ - പാലക്കാട്, ചിറ്റൂർ നഗരസഭകളും, കുഴൽമന്ദം, കൊല്ലങ്കോട് ബ്ളോക്കുകളും
 • പടിഞ്ഞാറ് - പാലക്കാട് നഗരസഭയും, പാലക്കാട്, മണ്ണാർക്കാട് ബ്ളോക്കുകളും

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾതിരുത്തുക

മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

 1. മലമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 2. അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 3. പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 4. മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 5. എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 6. പൊൽപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 7. പുതുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
 8. പെരുവെമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല പാലക്കാട്
താലൂക്ക് പാലക്കാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 468.04 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 200,259
പുരുഷന്മാർ 99,020
സ്ത്രീകൾ 101,269
ജനസാന്ദ്രത 428
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1023
സാക്ഷരത 78%

വിലാസംതിരുത്തുക

മലമ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മരുതറോഡ് - 678007
ഫോൺ‍‍‍ : 0491 2572014
ഇമെയിൽ‍‍ : bdompza@gmail.com

അവലംബംതിരുത്തുക