1. ഉണ്ട്

2. എങ്ങനെ ലേഖനം തുടങ്ങണം എന്നറിയില്ല.

3. നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തകരുമായി സംശയ നിവാരണത്തിന് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

1. ഉണ്ട്

2. നിലവിൽ പ്രശ്നമില്ല

3. സാങ്കേതിക സഹായം

- അജിത് (സംവാദം) 16:24, 22 ജനുവരി 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ആഗ്രഹിക്കുന്നു

2. ഇല്ല

3. ഇപ്പോൾ‌ ഇല്ല

- EVERGREEN for Ever Green (സംവാദം) 06:11, 9 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)ഊന്നുReply[മറുപടി]

1. അതെ

2.

3. അതെ

- Thafseer varam (സംവാദം) 22:15, 4 മാർച്ച് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ശ്രമിക്കാം.

2. ഇല്ല.

3. ഇപ്പോളില്ല.

- കൃഷ്ണൻ ചെറുവെള്ളി (സംവാദം) 17:22, 6 മാർച്ച് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്.

2. നിലവിൽ ഇല്ല.

3. അവലംബം നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സഹായം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. - Sujith RS (സംവാദം) 03:02, 20 മാർച്ച് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട് .


2. ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പഠി ച്ചു വരുന്നു


3. ഒന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നു

- Santharajendran (സംവാദം) 07:05, 23 മാർച്ച് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട് .


2. ഗൂഗിൾ ഇന്പുട്ട് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പഠി ച്ചു വരുന്നു

3. ഒന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നു

- Santharajendran (സംവാദം) 07:17, 23 മാർച്ച് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ആഗ്രഹിക്കുന്നു .

2. ഇല്ല

3. നിലവിൽ ഇല്ല ..

- രമ്യ വി ജെ (സംവാദം) 05:23, 29 മാർച്ച് 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. അതെ

2.

3.

- Faisal bava (സംവാദം) 13:15, 2 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

വേദാസ് കോളേജ് കല്ലറ തിരുവനന്തപുരം തിരുത്തുക

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലറയിൽ 1973-ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനം.വേദാസിനൊപ്പം യുവദർശന സാംസ്കാരിക സമിതിയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു

1. ഉണ്ട്

2. എങ്ങനെ ലേഖനം തുടങ്ങണം എന്നറിയില്ല..എന്തൊക്കെ എഴുതാമെന്നറിയില്ല..

3. നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തകരുമായി സംശയ നിവാരണത്തിന് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു..

- Satheeshkumar555 (സംവാദം) 18:27, 15 ജൂൺ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട്

2. ഇല്ല

3.ഇപ്പോൾ ഇല്ല

- ദീപക് നരിമാൻ (സംവാദം) 16:08, 22 ജൂൺ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട്

2. ഇല്ല

3. ഒരു പുതിയ പേജ് എഴുതി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് (സഹായം ആവശ്യം ആണ്)

- Suniledamury (സംവാദം) 09:54, 26 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്..

2. കാര്യമായ തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല...

3. എന്തൊക്കെയാണ് കടമകൾ ...? എന്തൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ ...?

- സൂര്യനന്ദൻ (സംവാദം) 04:23, 1 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട്

2. ലേഖനം എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയില്ല....‍!!!!

3. ___

- Midhun Gopinadh (സംവാദം) 12:50, 3 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട്

2. എങ്ങിനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയില്ല

3.

- Shanuvp1985 (സംവാദം) 18:48, 31 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. ഉണ്ട്.

2. എങ്ങനെ ലേഖനം തുടങ്ങണം എന്നറിയില്ല

3. പഠിച്ച ശേഷം സഹായം വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. - PUCHANILLATH (സംവാദം) 13:08, 17 നവംബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

1. താത്പര്യമുണ്ട് , 2.ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് , ബുധിമുട്ടില്ല്യ

3. കൂടുതലരിയുവാൻ താത്പര്യമുണ്ട്

- SURESH PADMANABHAN (സംവാദം) 09:29, 26 നവംബർ 2016 (UTC)ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫോട്ടോസും വീഡിയോയും എങ്ങിനെയാണ്‌ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നത് ,Reply[മറുപടി]

1. ഇസ്രയേൽ എന്ന ലേഖനവും ജറുസലേം,ആറു ദിന യുദ്ധം, ഹോളോകോസ്റ്റ്, സിയോണിസം എന്നിവ ഞാൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടങ്കിൽ അറിയിക്കുക

2.

3.

- Devasiajk (സംവാദം) 14:24, 26 നവംബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

നിഷാനി 1. ഉണ്ട് 2. ഇല്ല 3. അപ്ലോഡ് ചെയിതത് കാണുന്നില്ല - നിഷാനി (സംവാദം) 16:37, 12 ഡിസംബർ 2016 (UTC)Reply[മറുപടി]

#1.അതെ, ഞാൻ പുതിയ ലേഖനം എഴുതണമെന്നും നിലവിലുള്ള ഭാഷയിൽ നിന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
#2.അതെ, ആദ്യം എനിക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. എനിക്ക് സഹായിക്കാനേ കഴിയൂ, കഴിയുമെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ എനിക്കു കഴിയും.
#3.ഗ്രാമീണ ഇൻഡ്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തും. പ്രോജക്ടിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഴിയും.

--Raavimohantydelhi (സംവാദം) 05:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

[ ഉപയോക്താവ്:--Mentesj (സംവാദം) 11:16, 27 ജൂൺ 2018 (UTC) ] തിരുത്തുക

1. ഉണ്ട്. 2. ഇല്ല. 3. ഇല്ല. Mentesj (സംവാദം) 11:14, 27 ജൂൺ 2018 (UTC)--Mentesj (സംവാദം) 11:14, 27 ജൂൺ 2018 (UTC) ...........................................Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:പുതുമുഖം&oldid=3710362" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്