ആകാശവും ഭൂമിയും പിന്നെ നമ്മളും. അതാണ് ലോകം! സ്നേഹപൂർവ്വം സൂര്യ.

വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Suryatcr&oldid=2546623" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്