വടക്കൻ റഷ്യയിലെ ഒരു നദിയാണ് വടക്കൻ ഡ്വിന നദി. (Russian: Се́верная Двина́, IPA: [ˈsʲevʲɪrnəjə dvʲɪˈna]; Komi: Вы́нва / Výnva) വോളോഗ്ഡ ഒബ്ലാസ്റ്റിലൂടെയും അർഖാൻഗെൽസ്ക് ഒബ്ലാസ്റ്റിലൂടെയും വൈറ്റ് സീയിലെ ഡ്വിന ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. കിഴക്ക് പെച്ചോറ നദിയോടൊപ്പം, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഡ്വിനയുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്.

വടക്കൻ ഡ്വിന
Russian: Се́верная Двина́
Dvina.jpg
യുഗ് നദി (ഇടതുവശത്ത്), സുഖോന നദി (മുകളിൽ) വെലികി ഉസ്ത്യുഗ് (ഫോട്ടോ 2001) എന്നിവയുടെ സംഗമസ്ഥാനമായാണ് വടക്കൻ ഡ്വിന ആരംഭിക്കുന്നത്.
Countryറഷ്യ
Physical characteristics
പ്രധാന സ്രോതസ്സ്യുഗ് നദി സുഖോന നദി
നദീമുഖംഡ്വിന ബേ
0 മീ (0 അടി)
നീളം744 കി.മീ (462 മൈ)
Discharge
  • Average rate:
    3,332 m3/s (117,700 cu ft/s)[1]
നദീതട പ്രത്യേകതകൾ
നദീതട വിസ്തൃതി357,052 ച. �കിലോ�ീ. (137,859 ച മൈ)
Map of the Northern Dvina basin
Northern Dvina Quay in Arkhangelsk

വൈചെഗ്‌ഡ (വലത്), വാഗ (ഇടത്), പിനെഗ (വലത്) എന്നിവയാണ് വടക്കൻ ഡ്വിനയുടെ പ്രധാന കൈവഴികൾ.

പദോല്പത്തിതിരുത്തുക

മാക്സ് വാസ്മെറിന്റെ എറ്റിമോളജിക്കൽ നിഘണ്ടു പ്രകാരം, പടിഞ്ഞാറൻ ഡ്വിന നദിയിൽ നിന്ന് നദിയുടെ പേര് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഡ്വിന എന്ന വിളിപ്പേര് ഒരു യുറാലിക് ഭാഷയിൽ നിന്നല്ല ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ ഉത്ഭവം വ്യക്തമല്ല. നദി അല്ലെങ്കിൽ അരുവി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇന്തോ-യൂറോപ്യൻ പദമായിരിക്കാം ഇത്.[2]

കൊമി ഭാഷയിൽ, നദിയെ വൈൻ "പവർ", വാ "വാട്ടർ, റിവർ" എന്നിവയിൽ നിന്ന് Вы́нва / വാൻവ എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇതിനെ "ശക്തമായ നദി" എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

നദീതടംതിരുത്തുക

വടക്കൻ ഡ്വിനയുടെ നീളം 744 കിലോമീറ്റർ (462 മൈൽ) ആണ്. അതിന്റെ പ്രധാന പോഷകനദിയായ സുഖോനയ്‌ക്കൊപ്പം 1,302 കിലോമീറ്റർ (809 മൈൽ) മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ റൈൻ നദി വരെ ഏകദേശം നീളമുണ്ട്. അതിന്റെ തടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനമായ മൊണ്ടാനയുടെ വലിപ്പത്തോളം 357,052 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് (137,859 ചതുരശ്ര മൈൽ) വടക്കൻ ഡിവിനയിലെ നദീതടത്തിൽ വോളോഗ്ഡ, അർഖാൻഗെൽസ്ക് ഒബ്ലാസ്റ്റുകൾ, കോമി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ കിറോവ് ഒബ്ലാസ്റ്റിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ, യരോസ്ലാവലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിലെയും, കോസ്ട്രോമ ഒബ്ലാസ്റ്റിന്റെയും ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അർഖാൻഗെൽസ്ക്, വൊലോഗ്ഡ നഗരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ചെറിയ പട്ടണങ്ങളും, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വെലിക്കി ഉസ്റ്റുഗ്, ടോട്ട്മ, സോൾവിചെഗോഡ്സ്ക്, ഖോൾമോഗറി എന്നിവ വടക്കൻ ഡിവിനയിലെ നദീതടത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വടക്കൻ ഡ്വിന തടം ഏകദേശം ടി ആകൃതിയിലാണ്. 558 കിലോമീറ്റർ (347 മൈൽ) നീളമുള്ള സുഖോന നദി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുകയും പടിഞ്ഞാറ് ഒഴുകുന്ന വൈചെഗ്ഡ നദിയുടെ തടത്തിൽ (1,130 കിലോമീറ്റർ (700 മൈൽ) നീളത്തിൽ) ചേരുന്നു. സംയോജിത നദി വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി വൈറ്റ് സീയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഇത് ആർക്കേഞ്ചൽസ്ക് നഗരത്തിന് സമീപം ചേരുന്നു.

കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ, സുഖോന കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുകയും വടക്ക് ഒഴുകുന്ന യുഗ് നദി വെലികി ഉസ്ത്യുഗിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും സംയോജിത അരുവിയെ നോർത്തേൺ ഡ്വിന എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നോർത്തേൺ ഡിവിന ഏകദേശം 60 കിലോമീറ്റർ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഒഴുകി കോട്‌ലാസിൽ വൈചെഗ്ഡയുമായി ചേരുകയും പിന്നീട് വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി തിരിഞ്ഞ് വൈറ്റ് സീയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഒരു പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗ്ഗമായിരുന്നു സുഖോന-വൈചെഗ്ഡ, വടക്കൻ ഡ്വിന-യുഗ് ഒരു വടക്ക്-തെക്ക് മാർഗ്ഗമായിരുന്നു. സുഖോനയുടെ മുകൾഭാഗം നോർത്തേൺ ഡ്വിന കനാൽ വോൾഗ-ബാൾട്ടിക് ജലപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിനെ മോസ്കോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

നദി പ്രവാഹംതിരുത്തുക

സുഖോന നദി കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുകയും ഒടുവിൽ വടക്ക്-കിഴക്ക്, വടക്ക് ഒഴുകുന്ന യുഗ് നദിയിൽ വെലിക്കി ഉസ്ത്യുഗിൽ ചേരുകയും 'നോർത്തേൺ ഡ്വിന' എന്ന പേര് നേടുന്നു. പി 157 ഹൈവേ കോസ്ട്രോമയെ കോട്‌ലസുമായി നിക്കോൾസ്ക്, വെലിക്കി ഉസ്ത്യുഗ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. വെലിക്കി ഉസ്റ്റിഗിന്റെ വടക്ക്, ഹൈവേ നോർത്തേൺ ഡ്വിനയുടെ ഇടത് കരയിലാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Dvina – Ust-Pinega
  2. Фасмер, Макс. Этимологический словарь Фасмера (ഭാഷ: Russian). പുറം. 161. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-04-17-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2019-11-27.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വടക്കൻ_ഡ്വിന_നദി&oldid=3656957" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്