വടക്കൻ ഡ്വിന നദിയുടെ കൈവഴിയായ റഷ്യയുടെ യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു നദിയാണ് സുഖോന (റഷ്യൻ: Су́хона). റഷ്യയിലെ വൊലോഗ്ഡ ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ ഉസ്റ്റ്-കുബിൻസ്കി, സോകോൾസ്കി, മെഹ്ദുരെചെൻസ്‌കി, ടോട്ടെംസ്കി, ടാർനോഗ്സ്കി, ന്യൂൿസെൻസ്‌കി, വെലികോസ്റ്റുഗ്സ്കി ജില്ലകളിലൂടെയാണ് സുഖോന ഒഴുകുന്നത്. ഇതിന് 558 കിലോമീറ്റർ (347 മൈൽ) നീളവും അതിന്റെ തടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം 50,300 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും (19,400 ചതുരശ്ര മൈൽ) ആണ്. യൂറോപ്യൻ റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദികളിലൊന്നായ വടക്കൻ ഡ്വിന നദിയെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വെലിക്കി ഉസ്ത്യുഗ് പട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള സുഖോന യുഗ് നദിയിൽ ചേരുന്നു.

Sukhona
Russian: Сухона
Suhona, Opoki.JPG
The Sukhona in the locality of Opoki
CountryRussia
Physical characteristics
നദീമുഖംNorthern Dvina
നീളം558 കി.മീ (347 മൈ)[1]
Discharge
  • Average rate:
    456 cubic metres per second (16,100 cu ft/s)[1]
നദീതട പ്രത്യേകതകൾ
നദീതട വിസ്തൃതി50,300 ച. �കിലോ�ീ. (19,400 ച മൈ)[1]
വടക്കൻ ഡ്വിന തടത്തിന്റെ ഭൂപടം. മാപ്പിൽ‌ സുഖോന കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
വെലികി ഉസ്ത്യുഗ് പട്ടണത്തിലെ യുഗ് നദിയുടെയും (ഇടത്) സുഖോന നദിയുടെയും (മുകളിൽ) സംഗമസ്ഥാനമായാണ് വടക്കൻ ദ്വിന ആരംഭിക്കുന്നത്

സുഖോനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൈവഴികൾ വോളോഗ്ഡ (വലത്), ലെഷ (വലത്), പെൽഷ്മ (ഇടത്), ദ്വിനിത്സ (ഇടത്), ടോൾഷ്മ (വലത്), സാരിയോവ (ഇടത്), ഉഫ്ത്യുഗ (ഇടത്), ഗൊരോഡിഷ്ന (വലത്ത്) എന്നിവയാണ്.

പദോല്പത്തിതിരുത്തുക

മാക്സ് വാസ്മെറിന്റെ എതിമോളജിക്കൽ നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച്, നദിയുടെ പേര് റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. അർത്ഥമാക്കുന്നത് "അടിഭാഗം വരണ്ട (ദൃഢമായ) നദി" എന്നാണ്.[2]

ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രംതിരുത്തുക

വോളോഗ്ഡ ഒബ്ലാസ്റ്റിന്റെ മധ്യ, കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും, അർഖാൻഗെൽസ്ക് ഒബ്ലാസ്റ്റിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തും, കോസ്ട്രോമ ഒബ്ലാസ്റ്റിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തും വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ സുഖോനയുടെ നദീതടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, വോളോഗ്ഡ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സുഖോനയിലെ നദീതടത്തിലാണ്. വോളോഗ്ഡ ഒബ്ലാസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകങ്ങളിലൊന്നായ കുബെൻസ്‌കോയ് തടാകവും തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നദീതടത്തെ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കൻ റിഡ്ജിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. ഇത് സുഖോനയുടെയും കോസ്ട്രോമയുടെയും നദീതടങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നു. വടക്ക് നിന്ന്, സുഖോന നദീതടത്തെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഖരോവ്സ്ക് റിഡ്ജ് ഹിൽ ചെയിൻ അതിർത്തിയിൽ വാഗയുടെ നദീതടത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു.

സോകോൾ, ടോട്ട്മ, വെലികി ഉസ്ത്യുഗ് എന്നീ പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളായ ഷുയ്സ്കോയ്, ന്യൂക്സെനിറ്റ്സ എന്നിവയും സുഖോനയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

കുബെൻസ്‌കോയ് തടാകത്തിന്റെ തെക്ക്-കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് സുഖോനയുടെ ഉറവിടം. തെക്ക്-കിഴക്ക് ദിശയിൽ സുഖോന ഒഴുകുന്നു. വലോഗ്ഡ നദിയും ലെഷാ നദിയും വലതുവശത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് വടക്കുകിഴക്കായി തിരിയുന്നു. നദീതീരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഉയരമുള്ള കരകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ഒക്ടോബർ അവസാനം മുതൽ നവംബർ വരെ സുഖോന മരവിപ്പിക്കുകയും ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെയും മെയ് ആദ്യം വരെയും നദി തണുത്തുറയുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാവിഗേഷനും കനാലുകളുംതിരുത്തുക

സുഖോന സഞ്ചാരയോഗ്യമാണ്. പക്ഷേ കടത്തുവള്ളം ഒഴികെ യാത്രക്കാരുടെ ജലഗതാഗതം സാധ്യമല്ല. കുബേനയുടെയും കുബെൻസ്‌കോയാരെ തടാകത്തിന്റെയും താഴത്തെ പ്രവാഹം സഞ്ചാരയോഗ്യമാണ്. സുഖോനയുടെ തടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുബെൻസ്‌കോയ് തടാകത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗം വടക്കൻ ഡിവിന കനാൽ കിരിലോവ് പട്ടണവും ഷെക്‌സ്‌ന നദിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ വൈറ്റ് സീയുടെയും വോൾഗയുടെയും നദീതടങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വോൾഗയെ വൈറ്റ് സീയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ജലപാതയാണ് കനാലും കുബൻസ്‌കോയ് തടാകവും. എന്നിരുന്നാലും, 1930 കളിൽ വൈറ്റ് സീ - ബാൾട്ടിക് കനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. വടക്കൻ ഡ്വിന കനാലിന് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കനാൽ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചരക്ക് ഗതാഗതവും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളും കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കനാൽ പിന്നീട് കുബെൻസ്കോയ് തടാകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

ഈ പ്രദേശം ആദ്യം ഫിന്നോ-ഉഗ്രിക് ജനതയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് വ്ലാഡിമിർ-സുസ്ഡാൽ പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായ വെലികി ഉസ്ത്യുഗ് ഒഴികെ നോവ്ഗൊറോഡ് റിപ്പബ്ലിക് കോളനിവത്ക്കരിച്ചു. ടോട്ട്മയെ ആദ്യമായി 1137-ലും 1207-ൽ വെലിക്കി ഉസ്ത്യുഗിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോവ്ഗൊറോഡ് വ്യാപാരികൾ ഇതിനകം തന്നെ വൈറ്റ് സീയിലെത്തി.[3]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 1.2 Сухона (река). Great Soviet Encyclopedia.
  2. Фасмер, Макс. Этимологический словарь Фасмера (ഭാഷ: Russian). പുറം. 686. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2017-02-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2019-11-26.CS1 maint: unrecognized language (link)
  3. Плечко, Л.А. (1985). Старинные водные пути (ഭാഷ: Russian). Moscow: Физкультура и спорт.CS1 maint: unrecognized language (link)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

  • Река Сухона (ഭാഷ: Russian). State Water Register of Russia. ശേഖരിച്ചത് 26 October 2011.CS1 maint: unrecognized language (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുഖോന_നദി&oldid=3657696" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്