മുസിരിസ് പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി

മുസിരിസ് എന്ന പഴയകാല തുറമുഖനഗരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് തുടങ്ങിയ പൈതൃകസംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് മുസിരിസ് പൈതൃകസംരക്ഷണപദ്ധതി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൈതൃക സംരക്ഷണപദ്ധതിയായാണിത്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂർ മുതൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങൾ. കേരള സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ഹരിതപദ്ധതി എന്ന സവിശേഷതയും ഇതിനുണ്ട്. കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിനാണ് പദ്ധതിയുടെ ചുമതല. നിരവധി സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ - മുസിരിസ് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖനനത്തിനിടെ
കോട്ടപ്പുറം -മുസിരിസ് പദ്ധതി ഉദ്ഖനനത്തിനിടെ കണ്ട കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ - ഉത്ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ കണ്ടെത്തിയത്

മ്യൂസിയങ്ങൾതിരുത്തുക

മുസിരിസ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന പൈതൃകമ്യൂസിയങ്ങളാണ്. പറവൂർ ജൂതപ്പള്ളി, ചേന്ദമംഗലം ജൂതപ്പള്ളി, പാലിയം കൊട്ടാരം, പാലിയം നാലുകെട്ട് എന്നിവടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ. പറവൂർ ജൂതപ്പള്ളിയിലേത് ജൂതരുടെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന മ്യൂസിയമാണ്. 1615ൽ പണികഴിപ്പിച്ചതെന്നു കരുതുന്ന ഈ ജൂതപ്പള്ളി കേരളത്തിലെ ജൂതരുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. ചേന്ദമംഗലം ജൂതപ്പള്ളി ജൂതരുടെ ജീവിതശൈലി വിശദീകരിക്കുന്ന മ്യൂസിയമായാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ സിനഗോഗ് നിർമ്മിച്ചത്. പാലിയം കൊട്ടാരം പാലിയത്തു തറവാടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അക്കാലത്തെ ചരിത്രം വിശദമാക്കുന്ന മ്യൂസിയമാണ്. പാലിയം നാലുകെട്ട് അക്കാലത്തെ ജീവിതരീതികളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ചെറായിലെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മ്യൂസിയം, അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് മ്യൂസിയം, കേസരി ബാലകൃഷ്ണ മ്യൂസിയം, ചേരമാൻ ജുമാമസ്ജിദിലെ‍‍ ഇസ്ലാമിക് ചരിത്ര മ്യൂസിയം എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന മ്യൂസിയങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെയുള്ള മ്യൂസിയങ്ങൾ നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലാണ്.

പുരാവസ്തുഖനന കേന്ദ്രങ്ങൾതിരുത്തുക

മുസിരിസിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിവായത് പട്ടണം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഖനനത്തോടെയാണ്. ഖനനം നടന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ടയിലും ഉദ്ഖനനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടവും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‍സൈറ്റ്